Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε επιπλέον παράταση έως 31/07/2012 για την υπαγωγή στην ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών με αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης έως 31/12/2012, από τις Εφορίες και τα Τελωνεία.

Υπενθυμίζουμε ότι υπαγωγή στην παραπάνω ρύθμιση έως τις 31/07/2012 ισοδυναμεί με μείωση από 25% έως 75% των προσαυξήσεων που σας έχουν καταλογιστεί για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Εφορίες και Τελωνεία, ανάλογα με τις δόσεις που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.

Επιπλέον, δόθηκε παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, οικονομικού έτους 2012, έως 31/07/2012.

Τέλος, με την ίδια ανακοίνωση παρατείνεται έως 30/11/2012 και η ηλεκτρονική υποβολή του Ε9.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (www.gsis.gr).