Οι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα Φροντιστήρια ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών , για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του, δεν μπορούν να ιδρύσουν Ιδιωτικό σχολείο, Φροντιστήριο, Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Κολλέγιο, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ΙΕΚ.

Αυτό ορίζει διάταξη του πολυνομοσχεδίου για του Μεσοπρόθεσμο , που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή.

esos.gr