Λαμία, 20 Νοεμβρίου 2012


Αρ. Πρωτ. 155/201Προς:

Υπουργό Παιδείας, κο Αρβανιτόπουλο Κωνσταντίνο

Γεν.Γραμματέα Υπ.Παιδείας κο Κυριαζή Αθανάσιο

Βουλευτές Ν. Φθιώτιδας


Με την παρούσα, τα μέλη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Φθιώτιδας, διαμαρτυρόμαστε για την έλλειψη διαβούλευσης και ενημέρωσής μας και τον επιχειρούμενο αιφνιδιασμό μας με την ανατροπή όλου του θεσμικού πλαισίου και ζητάμε να υπάρξει αλλαγή των προβληματικών σημείων του Ν. 4046/2012 του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 που μας αφορούν καθώς και διαβούλευση.

Πιο συγκεκριμένα, τα προβληματικά σημεία που μας αφορούν και τα αιτήματά μας, συνοψίζονται στα εξής:

Έως 30/4/2013 πρέπει να τροποποιήσουμε την άδεια μας ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου (σελ. 58, Θ.3, παρ. 11).

Εάν π.χ. Κ.Ξ.Γ. στεγάζεται σε κτήριο που δεν πληροί τις νέες προϋποθέσεις (Θ.3, παρ.10, σελ. 57, 58), πρέπει έως 30/4/2013 να γίνουν τυχόν οικοδομικές τροποποιήσεις ή τακτοποίηση αυθαιρεσιών ή αλλαγή κτηρίου στη μέση της χρονιάς χωρίς ο ιδιοκτήτης να γνωρίζει ακόμη :

α) Εάν θα πληροί τις προϋποθέσεις που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας (Θ.3, παρ.15, σελ.58), πέραν των όσων αναφέρονται στον παρόντα νόμο.

β) Εάν θα εγκριθεί το πρόγραμμα σπουδών που θα υποβάλλει, διότι η διαδικασία έγκρισης θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας (Θ.3, παρ. 16, σελ. 58).

γ) Εάν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα παράβολα – χρηματικά ποσά που απαιτούνται:

I) Για χορήγηση άδειας, τροποποίησης και επικαιροποίησης αυτής (Θ. 3, παρ. 18, σελ. 58).

II) Για την αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος (Θ. 12, παρ. 4, σελ. 60, 61), τα παράβολα θα καθορισθούν με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών. Το σημερινό ποσό είναι 61€. Τυχόν μεγάλες αποκλίσεις θίγουν καίρια τους μικρούς επαγγελματίες που παλεύουν για το βιοπορισμό τους.

δ) Εάν θα έχει άδεια διδασκαλίας η οποία αντικαθίσταται με αναγγελία έναρξης επαγγέλματος με δικαιολογητικά που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας (Θ. 12, σελ. 60, 61). Να προβλεφθεί στο νόμο ότι δεν θα θιγούν κεκτημένα δικαιώματα αν αυτά αναβαθμιστούν.

• Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μεταβατικό στάδιο. Η χρονική περίοδος προσαρμογής να μην είναι έως 30/4/2013 αλλά για 2 έτη τουλάχιστον για τα ήδη λειτουργούντα διότι έχει αλλάξει όλο το θεσμικό πλαίσιο.

• Μετά το στάδιο αυτό εάν με την υποβολή της αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ή για την επικαιροποίησής της διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις να δίνεται μια λογική χρονική παράταση προσαρμογής, διαφορετικά πρέπει να παύσει η λειτουργία του Κ.Ξ.Γ. για ένα χρόνο το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι χάνει τους ήδη μαθητές του και δεν μπορεί να επανέλθει στην αγορά. Δεν είμαστε εμπορικά ή εστιατόρια να προσδοκούμε πελάτες, όποτε και όπου ανοίξουμε.

• Σε περίπτωση που κάποιες από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ίδρυση και την επικαιροποίηση παραβιαστούν, έστω και από αμέλεια ή παράλειψη της διοίκησης, ανακαλείται η άδεια για 10 χρόνια (Θ. 4, σελ. 58).

Ζητάμε αν υπάρξει παράβαση (δεν αναφερόμαστε στα ασυμβίβαστα του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα) να υπάρχει αρχικά σύσταση – εντολή επανόρθωσης για διάστημα 6 τουλάχιστον μηνών. Όχι η εσχάτη των ποινών και ασφαλώς όχι με απαγόρευση νέας εισόδου στην αγορά για 10 χρόνια (!)

• Στις προϋποθέσεις ίδρυσης – λειτουργίας που τυχόν απώλειά τους σημαίνει και ανάκληση ή μη ανανέωση άδειας δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται προϋποθέσεις που μπορούν να μεταβάλλονται με αποφάσεις άλλων υπουργών ή υπηρεσιών όπως φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, πυροπροστασία κ.λ.π.

Τι γίνεται αν σε κάποια στιγμή ο επιχειρηματίας περιέλθει σε οικονομική δυσπραγία; Τουλάχιστον για τα υπαγόμενα στην παρ. 10 του Θ3 πρέπει να απαλειφθούν.

Με εκτίμηση,


Για το Δ.Σ.Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Δημήτρης Καπηρέλης Δήμητρα Ρούτσια