Το Επιμελητήριο Δράμας απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με τις αλλαγές σε θέματα που αφορούν στους κανόνες που διέπουν τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης καθώς και τις αδειοδοτήσεις τους.

Η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό επισυνάπτεται παρακάτω:

Δράμα 27 Νοεμβρίου 2012


Αρ. Πρωτ. 7868


Προς τον

Πρωθυπουργό της Ελλάδας

κύριο Αντώνη Σαμαρά

κοινοποίηση:

- Πρόεδρο της Βουλής κύριο Ιωάννη Μεϊμαράκη (ενημέρωση Ελλήνων βουλευτών)

- Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού κύριο Κων/νο Αρβανιτόπουλο

- Βουλευτές Δράμας

- Πρόεδρο ΚΕΕΕ κύριο Κων/νο Μίχαλο

- Σύλλογο Ιδιοκτήτων Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Δράμας

- Μέλη Επιμελητηρίου Δράμας Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή μετά από αίτημα των μελών μας, Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, σχετικά με τις αλλαγές σε θέματα που αφορούν στους κανόνες που διέπουν τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας τους καθώς και τις αδειοδοτήσεις τους.

Πιο συγκεκριμένα οι μεν καινούργιες άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας θα χορηγούνται μόνο αν πληρούνται αυστηρότατες κτιριακές και άλλες προϋποθέσεις, οι δε υπάρχουσες λήγουν 31.8.2013 και θα ανανεωθούν μόνο αν πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις μετά την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Θεωρούμε ότι με την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων που ψηφίσθηκαν υπάρχει κατάφωρη καταπάτηση των δικαιωμάτων των επαγγελματιών του κλάδου εξαιτίας της ανάκλησης των αδειών λειτουργίας τους, οι περισσότερες από τις οποίες ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια. Είναι άδικη διάταξη διότι εξαναγκάζει εντός 4 μηνών, χιλιάδες επαγγελματίες του κλάδου, να μεταστεγαστούν σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, με υψηλότερο κόστος λειτουργίας συν τα έξοδα μετεγκατάστασης, σε μια εποχή που έγινε ευρύτατα γνωστό και αισθητό κατά ομολογία όλων και του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι οι ήταν ίσως από τις λίγους κλάδους που μείωσαν τα δίδακτρα τους σε βάρος των εισοδημάτων τους καθώς σχεδόν κανένα έξοδο τους δεν μειώθηκε !!!!

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε:

1. Να μην αρθούν οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου στις 31/08/2013, οι οποίες έχουν ήδη ανανεωθεί μέχρι και 31/10/2013.

2. Να συνεχίσουν να εκδίδονται και να ανανεώνονται με τους ήδη υπάρχοντες τρόπους.

3. Αν συνδεθεί η ανανέωση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τους με την φορολογική κι ασφαλιστική ενημερότητα, και με τυχόν οφειλές στον ΟΑΕΕ, να μην απαιτείται η εξόφληση του συνόλου της τυχόν οφειλής, αλλά να αρκεί, ειδικά στις μέρες μας, η ρύθμισή τους.

4. Να μην αλλάξουν οι κτιριακές προδιαγραφές διότι αποτελεί κριτήριο επιβίωσης στην σημερινή τραγική υφεσιακή κατάσταση που βιώνει η χώρα μας. (ας ληφθεί υπόψη ότι μεγάλος αριθμός μελών μας δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια , όπου δεν υπάρχουν κτίρια που να πληρούν τις νέες προδιαγραφές).

5. Αν υπάρξει άρση αδείας για οποιοδήποτε από τους πιο πάνω απαράδεκτους όρους και μάλιστα χωρίς οποιοδήποτε μεταβατικό στάδιο ή δυνατότητα συμμόρφωσης, να μην προβλέπεται η άρση της άδειας άσκησης επαγγέλματος λόγω οφειλής.

6. Να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τους κανόνες που θα ισχύουν για την λειτουργία των επιχειρήσεων μας και την άδεια διδασκαλίας και να μην περιμένουμε διευκρινήσεις ή κανονιστικού περιεχόμενου πράξεις υπουργών κατόπιν της ψήφισης ενός νόμου που τον περιμέναμε από το 1940 !!!

7. Να μην υπάρχει εξουσιοδότηση νόμου για κανονιστικές πράξεις του Υπουργού που αφορούν ζωτικά θέματά του κλάδου, δίνοντας του τη δυνατότητα να προκαλέσει προβλήματα στην επιβίωση του κλάδου ανά πάσα στιγμή.

8. Εφόσον οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν ήταν προϊόν διαβούλευσης μαζί μας, αλλά τραγικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, τουλάχιστον αποδεχθείτε την ύστατη ώρα τις αλλαγές που προτείνουμε.

κύριε Πρωθυπουργέ,

εκ μέρους των μελών μας, παρακαλώ να αποδεχθείτε την αιτιολογία μας και να καταργήσετε τις αρνητικές διατάξεις του νόμου, έχοντας υπ’ όψη τις σοβαρές επιπτώσεις σε χιλιάδες μικρούς επαγγελματίες των κλάδων Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι με την συγκεκριμένη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, οδηγούνται στην μεγάλη τους πλειοψηφία σε κλείσιμο.

Με τιμή,


Στέφανος Α. Γεωργιάδης


Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας