Επιστολή Επιμελητηρίου Αθηνών Προς Υπουργό Παιδείας σχετικά με την κατάργηση των Αδειών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την επιστολή

.