Από: oefe

Ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2012 1:10 μ.μ.

Θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Προς: oefe

Ενημέρωση για τη συνάντηση της ΟΕΦΕ με το Υπουργείο Παιδείας


Σύμφωνα με τις προφορικές διαβεβαιώσεις των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Παιδείας έχουμε να ενημερώσουμε για τα εξής:

• Για τους κατόχους αδειών ίδρυσης και λειτουργίας εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις του νέου νόμου (κτηριολογικές, φορολογική, ασφαλιστική πιστοποιητικό πυροπροστασίας κ.τ.λ), ο έλεγχος των κτηριολογικών προϋποθέσεων αντικαθίσταται με δήλωση του ν.1599/1986 ότι ισχύουν οι κτηριολογικές προϋποθέσεις του παρόντος.

• Για όσους έχουν αλλαγές σε σχέση με την άδεια που πήραν, υποβάλλουν νέο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ακολουθούν την διαδικασία της εξαρχής έκδοσης άδειας. Το ίδιο συμβαίνει όταν η άδεια είναι σε φυσικό πρόσωπο και επιθυμία των ιδιοκτητών είναι να εκδοθεί η άδεια σε νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων.

• Σε κάθε περίπτωση (είτε γίνει ο έλεγχος είτε όχι) θα αποσταλεί η νέα άδεια ταχυδρομικά.

• Έχουν γίνει αλλαγές στα παράβολα ως εξής:

Το παράβολο αρχικής κατάθεσης έγινε 100€ από 500€

Το παράβολο επικαιροποίησης (ανανέωση) 50€ από 200€

• Κάθε νομική μορφή (ΟΕ – ΕΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΑΕ – Ατομική κ.τ.λ) έχει το δικαίωμα να έχουν όσες άδειες επιθυμεί. Δηλαδή ΟΕ με την επωνυμία π.χ «ΜΕΛΛΟΝ» δύναται να έχει:

• άδεια φροντιστηρίου Μ.Ε με διακριτικό τίτλο Φροντιστήρια – ΜΕΛΛΟΝ (μπορεί να έχει όσα παραρτήματα θέλει με την ίδια άδεια)

• Άδεια φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών με διακριτικό τίτλο Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών – ΜΕΛΛΟΝ

• Άδεια Κέντρου δια βίου μάθησης επιπέδου 1 με διακριτικό τίτλο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης – ΜΕΛΛΟΝ

• Οποιαδήποτε άλλη άδεια θέλει να βγάλει αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.

• Συστέγαση επιτρέπεται ανάμεσα σε φροντιστήρια – κέντρα δια βίου μάθησης σε διαφορετικές ώρες λειτουργίας αλλά και ανάμεσα σε φροντιστήρια – κέντρα ξένων γλωσσών – κέντρα δια βίου μάθησης εφόσον είναι σε διαφορετικό όροφο ή με διαφορετικές εισόδους. Δεν επιτρέπεται συλλειτουργία.

Στα αρνητικά επισημαίνουμε:

• Παραμένει ως έχει η δεκαετής ανάκληση της άδειας. Προσοχή μπορεί κάποιος να αδειοδοτηθεί με υπεύθυνες δηλώσεις αλλά σε περίπτωση ελέγχου και εφόσον διαπιστωθεί ότι οι δηλώσεις είναι ψευδείς θα ανακληθεί η άδεια για 10 χρόνια

• Παραμένει η υποχρέωση για φορολογική – ασφάλιστική για την ετήσια ανανέωση

• Δεν επιτρέπεται η συλλειτουργία με κέντρα ξένων γλωσσών

• Δεν επιτρέπεται με την άδεια φροντιστηρίου να γίνονται μαθήματα για Δημοτικό, ενώ με προφορική διαβεβαίωση επιτρέπονται τα μαθήματα για ανώτατη εκπαίδευση

• Βασικό πρόβλημα που διαιωνίζει την παροχή «μαύρων υπηρεσιών εκπαίδευσης» είναι η απλούστατη διαδικασία για τους οικοδιδασκάλους (απλή αναγγελία) χωρίς να τους υποχρεώνει για έναρξη στην εφορία, ασφαλιστική κάλυψη κ.τ.λ

Αγαπητοί συνάδελφοι θα επανέλθουμε για οτιδήποτε νεώτερο, δεδομένου ότι καθημερινά γίνονται αλλαγές. Είναι αυτονόητο ότι έχουν ζητηθεί οι ΥΑ για όλα τα παραπάνω.

Για το ΔΣ της ΟΕΦΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Κώστας Αμπατζίδης Γιάννης Βαφειαδάκης