Ερωτηματολόγιο σχετικά με την τρίτη εξεταστική περίοδο για το ECCE Η Ελληνοαμερικανική Ένωση λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις απόψεις του εξεταστικού κοινού στην Ελλάδα διεξήγαγε το 2011 online έρευνα για το ενδεχόμενο διενέργειας τρίτης εξεταστικής περιόδου του ECCE.

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας και δεδομένου ότι το CaMLA ανακοίνωσε ότι θέτει στη διάθεση των υποψηφίων επιπλέον εξεταστικές περιόδους για τις εξετάσεις ECCE, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοίνωσε στις 11/01/2013 τη διενέργεια τρίτης εξεταστικής περιόδου από το Μάρτιο του 2014.

Εν όψει της σχολικής χρονιάς 2013-2014 και προκειμένου να ικανοποιήσει τις τρέχουσες ανάγκες του εξεταστικού κοινού της, η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσκαλεί τους ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών να διαθέσουν λίγο χρόνο και να απαντήσουν σε ένα σύντομο online ερωτηματολόγιο σχετικά με τη διενέργεια στην Ελλάδα τρίτης εξεταστικής περιόδου για το ECCE.