Φροντιστήρια ή ιδιαίτερα;

Δεδομένης της αναγκαιότητας εκμάθησης ξένων γλωσσών, ως προϋπόθεσης επένδυσης για το αύριο των νέων, η αγωνία και ο προβληματισμός των γονέων εντείνονται, όταν καλούνται να λάβουν τη σωστή απόφαση αναφορικά με τον ιδανικό τρόπο ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που θα παράσχουν στο παιδί τους. Θέματα όπως χρόνος – μέθοδος εκμάθησης, οικονομική επιβάρυνση, ποιότητα διδασκαλίας, πρακτικό αντίκρισμα του πτυχίου που θα λάβουν τα παιδιά τους, αποτελούν σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες.

Αναμφισβήτητα, η δήθεν δωρεάν ελληνική δημόσια παιδεία ουδεμία σχέση έχει με τον εξιδανικευμένο τρόπο εκπαίδευσης σε πραγματικά προηγμένες χώρες. Το παιδί σε καμία περίπτωση δεν έχει τη δυνατότητα να λάβει από το δημόσιο σχολείο (για λόγους που είναι ευνόητοι και η αναφορά τους περισσεύει) τις απαιτούμενες για το μέλλον του γνώσεις σε ξενόγλωσσο επίπεδο.

Οι συνθήκες, λοιπόν δημιούργησαν τα ιδιαίτερα μαθήματα και τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, ως πανάκεια της υπολειτουργίας της δημόσιας εκπαίδευσης. Σε αυτές τις λύσεις καταφεύγει η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων για να διασφαλίσει στα παιδιά την εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Ας δούμε όμως τις επιλογές μία – μία:

Ιδιαίτερο:

*Οι γονείς απαλλάσσονται από τη χρονοβόρα μεταφορά των μαθητών στα κατά τόπους φροντιστήρια.

*Ο κατ’ οίκον καθηγητής διαδραματίζει και το ρόλο του ανθρώπου που θα προσέχει και θα απασχολεί το παιδί, λύνοντας τα χέρια των γονέων και εξασφαλίζοντάς τους μερικές στιγμές για τον εαυτό τους.

*Στη σημερινή εποχή η κατ’ οίκον και οικονομική διδασκαλία αποτελεί μία εύκολη λύση που μπορεί να ελαφρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

*Η εξατομίκευση της διδασκαλίας και η προσαρμογή της στις ανάγκες και τις ικανότητες του παιδιού μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την ορθή του εξέλιξη, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ο καθηγητής είναι ιδιαίτερα καταρτισμένος κι έμπειρος. .

*Φυσικά σε περίπτωση μαθησιακών δυσκολιών, το ιδιαίτερο κρίνεται άκρως απαραίτητο, καθώς η προσαρμογή της διδασκαλίας στα δεδομένα του παιδιού είναι το Α και το Ω.

Φροντιστήριο:

Posted Image

*Ο μαθητής δεν επαναπαύεται και παρακινείται από το διδάσκοντα να προσαρμοστεί στο ρυθμό της τάξης και να βελτιώσει την απόδοσή του σε πλαίσια “ανταγωνισμού” με τους συμμαθητές του.

*Εγγυάται οργάνωση της ύλης και δίνει ροή εξέλιξης στο μάθημα, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για την ολοκλήρωση της ύλης.

*Στο Φροντιστήριο πραγματοποιείται σύνθεση μαθησιακών διαδικασιών, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται πλουραλισμός διδακτικών μεθόδων, άρα και καλύτερο αποτέλεσμα.

*Το ίδιο το Φροντιστήριο αποτελεί μεγάλη απόδειξη των ικανοτήτων και της εμπειρίας του καθηγητή, καθώς καλείται να αντεπεξέλθει σε πολυάριθμα ερεθίσματα. Κρίνεται, δοκιμάζεται και είναι ο ίδιος υπεύθυνος, ώστε να ανανεώσει την εμπιστοσύνη του μαθητή προς το πρόσωπό του. Στο Φροντιστήριο τα λάθη δεν επιτρέπονται και κυρίως δε … συγχωρούνται! Έτσι, στο ερώτημα “είναι αρκετό το ιδιαίτερο μάθημα για το παιδί μου, τη στιγμή που ο οποιοσδήποτε μπορεί να το φέρει σε πέρας έστω και υποτυπωδώς;” η απάντηση φαντάζει προφανής!

Η συστηματοποίηση και η γόνιμη “τυποποίηση” του μαθήματος που εγγυάται το φροντιστήριο εξελίσσεται, επιβεβαιώνεται και δοκιμάζεται μέσα στα χρόνια, δίχως να αφήνει περιθώρια αμφισβήτησής της.

*Διδασκαλία ξένης γλώσσας δε σημαίνει μόνο στείρα απομνημόνευση γνώσης. Σημαίνει κοινωνικοποίηση, διαπαιδαγώγηση, εξέλιξη. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να γίνουν κτήμα των παιδιών μόνο σε ένα ανάλογο περιβάλλον, το οποίο θα τους εξασφαλίσει τη γνώση της ζωής, την καλλιέργεια των ανθρώπινων σχέσεων, του υγιούς διαλόγου, της επεξεργασίας των δεξιοτήτων και των κλίσεών τους, της εγρήγορσης της σκέψης – κρίσης τους, της ανάπτυξης της συνεργασίας.

http://mooselanguageschools.