Ερώτηση στη Βουλή για παράνομη λειτουργία Κέντρων Ξένων Γλωσσών κατέθεσε ο Βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος.

Αφορμή για την ερώτηση αποτέλεσε επιστολή του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Αχαϊας προς τον Υπουργό Παιδείας, η οποία και κοινοποιήθηκε και στο Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα Ελλάδος.

Σε αυτήν αναφέρονται τα εξής:

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ με επιστολή του προς τον Υπουργό Παιδείας, κο Κώστα Γαβρόγλου, η οποία κοινοποιήθηκε και στο Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα Ελλάδος, καταγγέλλει φαινόμενα παράνομης λειτουργίας κέντρων ξένων γλωσσών.

Για την δική σας ενημέρωση, αλλά πρωτίστως για τις άμεσες ενέργειες σας , σας κοινοποιούμε την επιστολή και σας καλούμε να απαντήσετε ξεκάθαρα:

1. Πως απαντάτε τόσο στις καταγγελίες αλλά και στα ερωτήματα που θέτει ο σύλλογος ιδιοκτήτων κέντρων ξένων γλωσσών Ν. Αχαΐας στην επισυναπτόμενη επιστολή ;

2. Αληθεύει το γεγονός , ότι παρά τη σαφή πρόβλεψη του νόμου, λόγω της αμέλειας και ολιγωρίας της νομοθετικής εξουσίας, έχει καταστεί απόλυτα εφικτή η παράνομη ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων (κέντρων ξένων γλωσσών και φροντιστηρίων) λόγω της ανυπαρξίας πρόβλεψης κυρώσεων;

3. Τα νομίμως λειτουργούντα κέντρα ξένων γλωσσών θα πρέπει να ανανεώσουν τις άδειές τους μέχρι την 31η Μαΐου , ποιες θα είναι οι συνέπειες για τους στερούμενους της αδείας αυτής;

4. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχετε προχωρήσετε στη λήψη θεσμικών μέτρων για να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση; Πότε θα προβείτε στις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας στη λειτουργία των κέντρων ξένων γλωσσών;

Συνημμένα : Η καταγγελία- ερώτημα του συλλόγου ιδιοκτήτων κέντρων ξένων γλωσσών Ν. Αχαΐας, με Αρ. Πρωτ. 3455.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πάτρα, 21/02/17

Αρ. Πρωτ. 3455

Προς: Υπουργό Παιδείας, κο Κώστα Γαβρόγλου

Βουλευτές Νομού Αχαΐας

ΕΟΠΠΕΠ

Κοινοποίηση: Μέλη μας

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΡΩΤΗΜΑ

Θέμα: Διαιώνιση παράνομης λειτουργίας κέντρων ξένων γλωσσών

Για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων ξένων γλωσσών απαιτείται διοικητική άδεια. Αυτό θεσμοθετήθηκε παρά το γεγονός ότι με το νόμο για το άνοιγμα επαγγελμάτων που καταργούσε την ανάγκη για διοικητικές άδειες για την άσκηση επαγγέλματος, κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού ότι υπάρχει υπέρτερο αγαθό που χρήζει προστασίας. Ασφαλώς γνωρίζετε ότι μέσα στο πλαίσιο του υπέρτερου αγαθού είναι η προστασία του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος καθώς η παροχή παιδείας ακόμα και σε ανήλικους χρήζει ελέγχου και προστασίας της υγείας, πνευματικής-ψυχικής και σωματικής των διδασκόμενων αλλά και διασφάλιση ότι η παροχή παιδείας από τον φορέα είναι στα πλαίσια του συντάγματος και της εκπαιδευτικής πολιτικής της πολιτείας.

Δυστυχώς, παρά τη σαφή πρόβλεψη του νόμου, λόγω της αμέλειας και ολιγωρίας της νομοθετικής εξουσίας, έχει καταστεί απόλυτα εφικτή η παράνομη ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων λόγω της ανυπαρξίας πρόβλεψης κυρώσεων και αρμοδίων υπηρεσιών για την επιβολή τους και το κλείσιμο των στερουμένων της απαιτούμενης διοικητικής άδειας εκπαιδευτηρίων (κέντρων ξένων γλωσσών και φροντιστηρίων).

Η αφαίρεση της διοικητικής άδειας ή η μη χορήγηση ή η μη ανανέωσή της από τον ΕΟΠΠΕΠ δεν έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα εφόσον οι παρανομούντες λειτουργούν ανενόχλητα. Επειδή τα νομίμως λειτουργούντα κέντρα ξένων γλωσσών που εκπροσωπούμε θα πρέπει να ανανεώσουν τις άδειές τους μέχρι την 31η Μαΐου ευλόγως ρωτούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες για τους στερούμενους της αδείας αυτής.

Εφιστούμε την προσοχή ότι η αμέλεια, ολιγωρία και αδιαφορία που επιδεικνύετε αποτελούν σοβαρά παραπτώματα. Έχετε αναλογιστεί ότι η διαιώνιση της κατάστασης αποτελεί προτροπή προς τέλεση παρανόμου πράξεως και ενθαρρύνει τους παρανόμους; Μήπως η εν γνώσει σας διαιώνιση της κατάστασης αποτελεί συνέργια στις παράνομες αυτές δραστηριότητες; Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι γνωρίζοντας την κατάσταση, συνειδητά δεν προχωράτε στη λήψη θεσμικών μέτρων για την εξυγίανσή της.

Σας καλούμε να προβείτε άμεσα στις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Εμμανουήλ Μακρίδης Ελευθέριος Σύψας