Πληροφοριακό σύστημα για φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών - Διάταξη με την οποία προβλέπεται η ίδρυση πληροφοριακού συστήματος στο Υπουργείο Παιδείας για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τις Δομές Υποστήριξης.

Στόχος είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων, ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας περί φροντιστηρίων και η καταπολέμηση της αδήλωτης η υποδηλωμένης εργασίας.

Το νομοσχέδιο για τις Δομές Υποστήριξης όπως αναρτήθηκε στη Βουλή