Προς: Υπουργό Παιδείας, κ.Κωνσταντίνο Γαβρόγλου Κύριε Υπουργέ,

Όπως ξέρουμε να διαμαρτυρόμαστε, έτσι ξέρουμε και να αναγνωρίζουμε το καλό, εννοούμε τις ρυθμίσεις για τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Ναι, κύριε Υπουργέ, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και σε μεγάλο μέρος σύμφωνα με τα αιτήματά μας.

Μερικές παρατηρήσεις τώρα:

  1. Παίρνουμε σαν δεδομένο ότι στο Νομοσχέδιο θα μπει διάταξη απάλειψης της υποχρέωσής μας να προσκομίσουμε οικοδομική άδεια και βεβαίωση κύριας χρήσης, έτσι μας διαβεβαίωσε ο κ.Γεωργόπουλος.
  1. Το διοικητικό πρόστιμο για διδασκαλία χωρίς τα από το νόμο οριζόμενα προσόντα να είναι τουλάχιστον 000€.
  1. Σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 106 του ν.4547/2018 όπως αυτό προήλθε μετά την τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.4415/2016 (Α΄159), τα κέντρα ξένων γλωσσών αφορούν μόνο οι περιπτώσεις 1β και 1βαα γι’αυτό παρακαλούμε να υπάρξει χωριστή

φόρμα συμπλήρωσης για τα κέντρα ξένων γλωσσών και να υπάρχει μια ελαστικότητα όσον αφορά το σε «πραγματικό χρόνο» δεδομένου ότι

υπάρχουν και έκτακτα περιστατικά (ασθένειες).

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Λυκαβηττού 2 & Ακαδημίας, 106 71 Αθήνα, τηλ. 2103636052, 2103640792 – Fax: 2103642359 http: www.palso.gr e-mail: [email protected]

  1. Σχετικά με τα κέντρα μελέτης κ.Υπουργέ, στη συνάντησή μας με τον

κ.Γεωργόπουλο κάναμε σαφές και υπάρχει έγγραφό μας (αριθ.πρωτ.36624-13, 5/7/2017) ότι αν θέλετε να υπάρχουν θα πρέπει να αδειοδοτηθούν όπως τα

κέντρα ξένων γλωσσών με δραστηριότητες διακριτές και σαφείς. Αν όχι, τότε είναι ευκαιρία να τα βάλετε στο υπό κατάθεση Νομοσχέδιο με το ίδιο διοικητικό πρόστιμο των 10.000€ εφόσον συνεχίσουν να λειτουργούν.

  1. Οικοδιδασκαλείο, υπάρχει τέτοια δομή κ.Υπουργέ; αν ναι, ορίστε τη διαδικασία και όρους αδειοδότησης του. Αν όχι, είναι ευκαιρία να το βάλετε και αυτό στο νομοσχέδιο με το ίδιο διοικητικό πρόστιμο των 000€ που ισχύει για τα κέντρα ξένων γλωσσών χωρίς άδεια.

Κύριε Υπουργέ, πάντα πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι μια συνεργασία μας με την εποπτεύουσα αρχή είναι προς όφελος και των δύο, γι’αυτό εξάλλου πάντα οι

προτάσεις μας είναι λογικές και όχι συντεχνιακές.

  1. Τέλος, κ.Υπουργέ επανερχόμαστε στο αίτημά μας για μια συνάντηση μαζί σας.

Πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε το θέμα της πιστοποίησης της γλωσσομάθειας. Είναι θέμα δημοσίου συμφέροντος, κρούομε τον κώδωνα κινδύνου κ.Υπουργέ, στελεχώνετε το δημόσιο με γλωσσομαθείς

πιστοποιημένους μεν στην Αγγλική γλώσσα οι οποίοι όμως δεν τη γνωρίζουν.

Ευελπιστούμε, να μας δεχθείτε σύντομα, μέχρι τότε διατελούμε με κάθε εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.,

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

Β.Κροντήρης Σ.Ευαγγελόπουλος