Στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ πάρθηκε ομόφωνη απόφαση για συμμετοχή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στην απεργία των συνδικάτων την Τετάρτη, 28/11.

Η Ομοσπονδία υιοθετεί το σύνολο των αιτημάτων του κόσμου της εργασίας για ανατροπή της θεσμικής και οικονομικής εξαθλίωσης που η λαίλαπα των Μνημονίων έχει επιφέρει στην κοινωνία. Ταυτόχρονα όμως θέτει αυτόνομα το δικό της διεκδικητικό πλαίσιο, με κορυφαία αιτήματα:

  • Την υπογραφή ΣΣΕ στο χώρο των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και των ΙΙΕΚ.
  • Την άμεση ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Η ΟΙΕΛΕ και ο κλάδος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών διεκδικούν επίσης:

  • Πλήρη εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας στα ιδιωτικά σχολεία, ιδίως σε ό, τι αφορά την τήρηση του ωρολόγιου προγράμματος, την επιλογή των Διευθυντών και τα ισχύοντα για τις παρεκκλίσεις και τις απογευματινές δράσεις.
  • Εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και για τα τμήματα ΙΒ των ιδιωτικών σχολείων
  • Επαναφορά της αρμοδιότητας του Συλλόγου Διδασκόντων στον καθορισμό του ωρολόγιου προγράμματος, καθώς με το τρέχον καθεστώς που επεβλήθη με το Ν. 4472/2017 έχει οξυνθεί η ανομία.
  • Άμεση ψήφιση νέου νόμου για τα ξένα σχολεία και εναρμόνιση του εργασιακού καθεστώτος των εκπαιδευτικών που προέρχονται από την Ε.Ε. με το καθεστώς των Ελλήνων ιδιωτικών εκπαιδευτικών
  • Επικαιροποίηση του πειθαρχικού των ιδιωτικών σχολείων (οι ποινές του Ν. 682/77 είναι εξαιρετικά επιεικείς και συχνά δεν υπάρχει εφαρμογή τους)
  • Άμεσο επανέλεγχο της αδειοδότησης των σχολείων που έχουν προχωρήσει στην κομπίνα της αλλαγής εταιρικής σύνθεσης και έχουν ζητήματα φορολογικής-ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Αντιμετώπιση της γιγαντωμένης αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας σε όλο το φάσμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης με τη δημιουργία κοινού, ειδικού σώματος Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας και τη συστηματοποίηση των ελέγχων. Εφαρμογή του Ν. 4415/2016 για τα φροντιστήρια (ηλεκτρονική πλατφόρμα)
  • Νομοθέτηση με βάση την πρόταση της Ομοσπονδίας για να τερματιστεί η αθλιότητα με τα Κέντρα Μελέτης και η μαζική μετατροπή φροντιστηρίων και ΚΞΓ σε Κ.Μ.

Τέλος, συζητήθηκε η πρόοδος των διαπραγματεύσεων για τις ΣΣΕ στο χώρο των Φροντιστηρίων Δ.Ε. και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και διαδικαστικά θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του 37ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας και της εκδήλωσης για τα 60 χρόνια της ΟΙΕΛΕ.