Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ 4589, 13/Α/29-2-2019, άρθρο 41, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που θα τροποποιήσουν την άδεια τους μέχρι 31.3.2019 ή θα επικαιροποιήσουν μέχρι 31.5.2019, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που όριζαν οι διατάξεις του 4547/2018 (δηλ. οικοδομική άδεια θεωρημένη για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας και βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης).

Στο ίδιο ΦΕΚ, άρθρο 42 καθορίζονται οι παραβάσεις και οι κυρώσεις (πρόστιμα) που αφορούν τα ΚΞΓ. Πατήστε εδώ για το ΦΕΚ.

Για χορήγηση νέας άδειας ΚΞΓ τα δικαιολογητικά που ορίζει ο 4547/2018 είναι απαιτητά.