Η ψηφιακή μας πλατφόρμα έχει εμπλουτιστεί και συνεχίζει να εμπλουτίζεται με αξιόλογο υλικό για τους μαθητές μας.
Α. Υλικό εξετάσεων Cambridge
 Cambridge Exams Boosters o Για τα επίπεδα (Α2) ΚΕΥfs, (B1) Preliminary fs, (B2) FCE fs, (C1) CAE.

o Περιέχουν ασκήσεις για όλα τα μέρη κάθε εξέτασης. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται και οι λύσεις (keys).

 Cambridge Practice Tests o Για τα επίπεδα από (Α2) ΚΕΥ fs έως (C2) CPE με τις λύσεις (keys) τους


Β. Βιντεάκια «Για γονείς τώρα στην πανδημία» (από αύριο, 2/4/2020)

Η πλατφόρμα φιλοξενεί ειδικά βιντεάκια για τους γονείς των μαθητών μας, από εξειδικευμένους εισηγητές με συμβουλές σχετικά με την κατάσταση που βιώνουμε.

Σύντομα προστίθενται Readers και υλικό εξάσκησης της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας