Επικαιροποίηση ασφαλούς λειτουργίας ΚΞΓ για τον ιό SARS-COV-2 – Τεχνικός Ασφαλείας

  • Αφού μελετήσετε και εφαρμόσετε τις νεώτερες οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων στο Κέντρο σας (πατήστε εδώ), θα πρέπει να ενημερώσετε το βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο (πατήστε εδώ), μαζί με τα συνημμένα του. Η βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου και το αυτοκόλλητο εναρμόνισης του ΚΞΓ είναι ήδη διαθέσιμα.

Προσοχή! Στα έντυπα για την επικαιροποίηση έχουμε προσθέσει το ΦΕΚ 3780/Β’/8-9-20 το οποίο δημοσιεύτηκε μετά από την τελευταία μας εγκύκλιο. Με τα άρθρα 19 και 20, το ΦΕΚ κάνει ρητή μνεία στους κανόνες λειτουργίας που αφορούν Κέντρα Ξένων Γλωσσών.