• Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών βρίσκονται σε αναστολή και δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους αποκλειστικά και μόνο με τηλε-εκπαίδευση για όλους τους μαθητές τους.
  • Οι ιδιοκτήτες έχουν την επιλογή, εφόσον το επιθυμούν, να βγάλουν μέρος (ή όλο) το προσωπικό τους σε προσωρινή αναστολή με δεδομένο ότι ο ΚΑΔ των ΚΞΓ είναι στους ΚΑΔ των πληττόμενων του Απριλίου.
  • Εκτός από τους καθηγητές, μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται στο κέντρο ξένων γλωσσών και οι γραμματείς και οι καθαριστές, εκτός και αν ο ιδιοκτήτης ΚΞΓ τους βγάλει σε προσωρινή αναστολή.
  • Οι καθηγητές μπορούν να παράσχουν την εργασία τους από όποιον χώρο επιλέξει ο ιδιοκτήτης, δηλαδή είτε από το σπίτι τους ή από το ΚΞΓ. Για όσους προσφέρουν τηλε-εκπαίδευση από το σπίτι, θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Ε4.1 πριν την έναρξη της εργασίας.
  • Σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων να βγάλουν το 50% του προσωπικού σε τηλε-εργασία, δεν ισχύει για την εκπαίδευση, και άρα ούτε για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
  • Αναφορικά με τις βεβαιώσεις κυκλοφορίας για τη μετακίνηση των εργαζομένων αλλά και των ιδιοκτητών ΚΞΓ χρησιμοποιείται η βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (πρόσβαση από το: eservices.yeka.gr). Θα πρέπει να αναζητήσετε τη σχετική βεβαίωση (π.χ. εργαζόμενου, αυτό-απασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία). Δύναται να χρησιμοποιηθεί και η χειρόγραφη βεβαίωση τύπου Α΄ που μπορείτε να εκτυπώσετε από το forma.gov.gr.
  • Για τη μετακίνηση των συγγενών Α’ βαθμού, που εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ, η βεβαίωση κυκλοφορίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η χειρόγραφη, τύπου Α’ από το forma.gov.gr
  • Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δικαιούνται μείωση ενοικίου 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα.
  • Δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων το μήνα Νοέμβριο. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δόσεις Φόρου Εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ.
  • Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων, με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έως το τέλος του έτους.

Συνάδελφοι,

Kαλή δύναμη σε όλους μας.