Αρ. Πρωτ: 38303/5Σ/2020

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2020

Προς: κα Νίκη Κ. Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κοιν: κα Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Παιδείας και θρησκευμάτων

Θέμα: Επείγον: Ωράριο τηλε-εκπαίδευσης

Κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με πληροφορίες μας θα ανακοινώσετε αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων και θα προχωρήσετε σε τηλε-εκπαίδευση των μαθητών μεταξύ των ωρών 14.00 με 17.00.

Με την παρούσα, θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών εκκινούν τα μαθήματά τους τουλάχιστον από τις 16.00.

Παρακαλούμε πολύ να συμπεριλάβετε στον προγραμματισμό σας αυτήν την παράμετρο ώστε τα σχολικά μαθήματα να τελειώνουν το αργότερο στις 15.00. Με αυτό τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η αρμονική συνύπαρξή μας.

Σας ευχαριστούμε και αναμένουμε να λάβετε σοβαρά υπόψιν την επισήμανσή μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη λειτουργία μας.

Με κάθε εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ζηκόπουλος Έφη Θεοχάρη