Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2021

Προς: Συναδέλφους Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Ο Πρόεδρος κος Γεώργιος Ζηκόπουλος, το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Π.Σ.Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. σας ευχόμαστε

Καλή Χρονιά, με υγεία!

Καλή μας αρχή!!!

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, βάσει των αποφάσεων Δ1α/Γπ.οικ.:2/2-1-2021 και Δ1α/Γπ.οικ.:608/5-1-2021, συνεχίζουν να βρίσκονται σε αναστολή. Δύνανται να λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο με τηλε-εκπαίδευση για όλους τους μαθητές τους. Επίσης, επιτρέπονται οι διοικητικές λειτουργίες των ΚΞΓ.

Θέμα 1ον:IEC – International Examination Centre

Οι εξετάσεις ESB και Cambridge προγραμματίζονται για τέλη Ιανουαρίου. Αναμένουμε οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Θέμα 2ον: Tax Advisory Office, Φορολογικά – Λογιστικά

  • Ενοίκιο Ιανουαρίου 2021 (πατήστε εδώ)
  • Επιστρεπτέα προκαταβολή 5 (πατήστε εδώ)
  • Αναστολές συμβάσεων εργασίας: υποβολή δηλώσεων για μήνες Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη (πατήστε εδώ)
  • Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών και ΑΑΔΕ, μετατίθεται για 1/4/2021 η έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα του myDATA.

  • Μη επιστρεπτέα επιδότηση για κεφάλαιο κίνησης

Προσοχή! Η περίοδος υποβολής ποικίλει από περιφέρεια σε περιφέρεια.

π.χ. για την Περιφέρεια Πελοποννήσου η προθεσμία λήγει 12/1/2021.

Για την Περιφέρεια Αττικής η προθεσμία παρατάθηκε έως 20/1/2021 με επιπρόσθετα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Για τις περιόδους υποβολής ανά περιφέρεια, (πατήστε εδώ)

Για λεπτομέρειες, (πατήστε εδώ)

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Ζηκόπουλος

Έφη Θεοχάρη