Αρ. Πρωτ: 38437/5Σ/2020

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020

Προς: κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: Διαβούλευση σχεδίου νόμου: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων», άρθρο 2

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σας υποβάλουμε παρατηρήσεις για το σχέδιο νόμου, που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αφορά την βελτιστοποίηση των χορηγούμενων από την Διοίκηση αδειών.

Σχετικώς με τις άδειες που χορηγούνται για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των οποίων είμαστε ο κύριος πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας, με χαρά υποδεχόμαστε την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματός μας, όπως φαίνεται από το σχέδιο νόμου (άρθρο 123), για κατάργηση της επικαιροποίησης των αδειών μας κάθε δύο χρόνια.

Ταυτόχρονα όμως, παρακαλούμε να μελετηθεί η αλλαγή που αφορά την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ (σχέδιο νόμου, άρθρο 126). Στον υφιστάμενο νόμο, Ν. 4093/2012, υπήρχε διαφοροποίηση: δεν προβλεπόταν η υποχρεωτικότητα για πρόσβαση

των ΑΜΕΑ σε μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ. με δυναμικότητα μικρότερης των 75 μαθητών ανά ώρα. Επιβαλλόταν να υπάρχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ μόνο σε

εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ. που έχουν δυναμικότητα άνω των 75 εκπαιδευομένων ανά ώρα.

Η διαφοροποίηση πρέπει να διατηρηθεί, διότι:

  • οι μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ. είναι οι περισσότερες και συνήθως είναι εγκατεστημένες σε χώρους, που δεν επιτρέπεται από πλευράς στατικής να γίνουν κτιριολογικές μετατροπές,
  • η ανάγκη εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ είναι μεν υπαρκτή και επιβεβλημένη, αλλά δεν υπάρχει Ευρωπαϊκός Κανονισμός, παρά μόνον Ευρωπαϊκή Οδηγία,
  • στον Ν. 4759/2020, άρθρο 119, νομοθετήθηκε ότι τα κτήρια που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν καθίστανται αυθαίρετα, επειδή δεν έχουν προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ, και μπορούν να χρησιμοποιούνται,
  • οι επιχειρήσεις αυτές αδυνατούν οικονομικώς να προβούν στις απαραίτητες κτιριολογικές μετατροπές, ώστε να εξυπηρετείται η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, και
  • η οικονομική συγκυρία εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού έχει πλήξει ιδιαίτερα τις μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ.

Κύριε, Υπουργέ,

Ζητούμε την εξαίρεση των Κ.Ξ.Γ. με δυναμικότητα μικρότερη των 75

εκπαιδευομένων ανά ώρα από την υποχρέωση να είναι εγκατεστημένα σε κτίρια που έχουν προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα λύσετε το πρόβλημα του Κλάδου μας.

Με κάθε εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ζηκόπουλος Έφη Θεοχάρη