Λειτουργία Κέντρων Ξένων Γλωσσών

 • Από 10 Μαϊου, επιτρέπεται η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των τμημάτων των ΚΞΓ που προετοιμάζουν τους υποψηφίους/ες για εξετάσεις προς απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2). Επίσης και για τα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης

 • Η λειτουργία των κέντρων ξένων γλωσσών επιτρέπεται σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζει ο νόμος, δηλαδή:
  • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από μαθητές και καθηγητές στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
  • Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων
  • Αποφυγή συγχρωτισμού
  • Συχνός καθαρισμός χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
  • Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση
  • Εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών
  • Ύπαρξη αλκοολούχου αντιστηπτικού διαλύματος
  • Διαφορετικά διαλείμματα τμημάτων
  • Σταθερές ομάδες μαθητών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (self test)

 • Το self test είναι υποχρεωτικό για τους μαθητές (ανήλικους και ενήλικους), τους εκπαιδευτικούς, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό του Κέντρου.
 • Το self test είναι υποχρεωτικό και για όσους έχουν εμβολιαστεί.
 • Η συμμετοχή στο μάθημα επιτρέπεται για τους μαθητές με επίδειξη:
  • χειρόγραφης βεβαίωσης / δήλωσης αρνητικού self test που έχει διενεργηθεί έως και εικοσι τέσσερις (24) ώρες πριν το μάθημα (πατήστε εδώ) ή
  • σχολικής κάρτας αρνητικού αποτελέσματος που εκδίδεται από την πλατφόρμα selftesting.gov.gr όταν ο γονέας επισκέπτεται την εν λόγω πλατφόρμα και δηλώνει ηλεκτρονικά το αρνητικό αποτέλεσμα.
 • Οι καθηγητές και το λοιπό προσωπικό που μεταβαίνουν στο ΚΞΓ για να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία,
  • υποχρεούνται σε self test δύο (2) φορές την εβδομάδα (Δευτέρα και Πέμπτη). Πρέπει δε το κάθε ένα να έχει διενεργηθεί έως και εικοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη της εργασίας τους στο ΚΞΓ.
  • προμηθεύονται το ένα self test από τον ιδιοκτήτη ΚΞΓ, ο οποίος και επιβαρύνεται με τη δαπάνη, και το δεύτερο self test δωρεάν από το φαρμακείο, με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής τους ταυτότητας (ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης). Τα δωρεάν self test θα είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία, από Πέμπτη, 13/5.
  • επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, επιλέγουν δήλωση αποτελέσματος self test για εργαζόμενους, εισέρχονται στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr και, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών taxis, εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου: «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 Test (Self/Rapid/ PCR)». Εάν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, η οποία αποτελεί το νόμιμο αποδεικτικό για την προσέλευση του απασχολούμενου στον τόπο εργασίας του.
 • Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ο μαθητής η/και ο καθηγητής παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό και οφείλει εντός εικοσι τεσσάρων (24) ωρών να μεταβεί σε δημόσια δομή για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.
  • Εάν ο επανέλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή και οι ανωτέρω επιστρέφουν στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών.
  • Εάν ο επανέλεγχος βγει θετικός ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Μετακίνηση από και προς το Κέντρο Ξένων Γλωσσών

 • Υπενθυμίζεται ότι για την μετακίνηση των εργαζομένων αλλά και των ιδιοκτητών ΚΞΓ χρησιμοποιείται η σχετική βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας (από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ή η χειρόγραφη, τύπου Α’ από το forma.gov.gr)
 • Οι μαθητές που προσέρχονται στο ΚΞΓ για συμμετοχή στο μάθημα δια ζώσης, δεν υποχρεούνται να αποστείλουν SMS.

Συνέπειες της μη διενέργειας τεστ από τα υπόχρεα πρόσωπα

 • για τον εργαζόμενο που προσέρχεται στο χώρο του ΚΞΓ και δεν έχει προβεί σε δήλωση αποτελέσματος self test, ο εργοδότης: α. υποχρεούται να να μην κάνει δεκτή την παροχή εργασίας του και β. απαλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα της μη συμμόρφωσης.
 • Για τον εργοδότη που σε έλεγχο, το ΣΕΠΕ εντοπίσει εργαζόμενο που δεν έχει προβεί σε δήλωση αποτελέσματος self test, προβλέπονται πρόστιμα.