Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Προς: Συναδέλφους Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Με παρέμβασεις του Γ. Γ. κου Γ. Ζηκόπουλου η υποχρέωση για ανανέωση των αδειών διδασκαλίας στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρατάθηκε για τρεις μήνες, μέχρι 30/11/2021. Εντωμεταξύ, συνεχίζουμε τις ενέργειες και διαμαρτυρίες μας προς το Υπουργείο Παιδείας για την απόσυρση της διάταξης. Για το ΦΕΚ Β’ 3369/28-07-2021 και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση, πατήστε εδώ. Θα σας ενημερώσουμε σύντομα για τα νεώτερα.

Θέμα 1ον: Διαδικτυακές-Συνεδριακές Ημερίδες, Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ.

σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις

Διαδικτυακές-Συνεδριακές Ημερίδες EUROPALSO

Σεπτεμβρίου 2021

αποκλειστικά για Ιδιοκτήτες ΚΞΓ

Θέματα:

Διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ,

Μετρα υγιεινής και Ασφάλειας (Covid-19) για λειτουργία ΚΞΓ,

Ψυχική Ενδυνάμωση, Επιχειρηματικά,

Εξετάσεις ESBCambridgeEuropalso

Θεοχάρη Έφη, Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ.

Ζηκόπουλος Γεώργιος, Γεν. Γραμματέας Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ.

Παναγιώτης Παντελής, Φοροτεχνικός Σύμβουλος, Οικονομικός Επόπτης ΕΕΑ

Ηλίας Χατζηγεωργίου, Φοροτεχνικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Λογιστών ΕΕΑ

Ειδικός Σύμβουλος, για την πλατφόρμα MyData ΑΑΔΕ

Κωνσταντίνος Ντελέζος, Msc PhDc Υγιεινολόγος, Λέκτορας Παν/μίου Δυτικής Αττικής

Αγνή Μαριακάκη, Ψυχολόγος, Κοινωνική Ερευνήτρια, Εκπαιδεύτρια

Λιλίκα Κουρή, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Tο τμήμα μηχανογράφησης και το προσωπικό του Συνδέσμου μας είναι διαθέσιμοι

για θέματα τεχνικής φύσεως, απορίες και υποστήριξη.

Οι ακριβείς ημερομηνίες, ώρες και προθεσμίες

για δήλωση συμμετοχής θα ανακοινωθούν σύντομα

Θέμα 2ον: Διευκρινήσεις για τη Λειτουργία των Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Βάσει του νέου ΦΕΚ 4054/τ.Β/4-9-2021 (πατήστε εδώ) που ισχύει από 6/9, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών λειτουργούν δια ζώσης, με όλα τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ίσχυαν και πριν (πατήστε εδώ). Επιπρόσθετα, για τη συμμετοχή στο μάθημα, και σε περίπτωση που μαθητές ή/και καθηγητές δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης, ισχύουν τα εξής: οι μεν μαθητές επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής, οι δε εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό του ΚΞΓ, επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) που διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής, με δική τους δαπάνη.

Λεπτομέρειες και απαντήσεις σε απορίες στην διαδικτυακή ημερίδα.

Θέμα 3ον:Europalso Society for Quality Testing

Αξιοποιήστε προς όφελoς σας τη Μεγάλη Πανελλαδική Καμπάνια Ενημέρωσης Γονέων:

  • προβάλλοντας το ειδικό βίντεο στους χώρους αναμονής των Κέντρων σας,
  • προωθώντας τα τρίπτυχα έντυπα στους γονείς και στην τοπική κοινωνία,
  • κοινοποιώντας τις αναρτήσεις μας και τα editorial στα social media,
  • εξασφαλίζοντας για το Κέντρο σας τις σημάνσεις Europalso Society (roll up, πανό, φωτεινή ταμπέλα, αφίσες κ.α.)
  • χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που σας δίνει το Europalso Digital Academy με προηγμένες μεθόδους ψηφιακού marketing

Συμβάλλουμε όλοι μαζί στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης

για τα μεγάλα μειονεκτήματα και τις δυσμενείς επιπτώσεις της εκμάθησης ξένων γλωσσών στα παράνομα ιδιαίτερα.

Για τα επιπλέον πολλαπλά οφέλη και το υλικό Europalso Society, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τα Γραφεία μας: 2103830752 (εσωτ.2)

Θέμα 4ονIEC – International Examination Centre

  • Ημερομηνίες – Προθεσμίες – Εξέταστρα Χειμερινής Περιόδου

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

  • Πιστοποιητικά ESB Μαρτίου 2021, Cambridge & Europalso Ιουνίου 2021 (πατήστε εδώ)

Θέμα 5ον: Tax Advisory Office, Φορολογικά – Λογιστικά

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠρόεδροςΟ Γεν. Γραμματέας
Έφη ΘεοχάρηΓεώργιος Ζηκόπουλος