Ο Γενικός Γραμματέας κ. Γ. Ζηκόπουλος με παρέμβασή του τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου στο Δ.Σ. ΕΕΑ ζήτησε, για άλλη μια φορά, από τους κ.κ. Άγγελο Κότιο Πρύτανη Πανεπιστημίου Πειραιά και Παναγιώτη Λιαργκόβα καθηγητή Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις εισηγήσεις τους προς την πολιτεία να συμπεριλάβουν μέτρα υπέρ των επιχειρήσεων – ΚΞΓ που πλήττονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των μαύρων ιδιαιτέρων μαθημάτων.