Ημερομηνίες Εξετάσεων Θερινής Περιόδου 2023

  • EUROPALSO, 27/5/2023
  • ESB, 28/5/2023

Καλά αποτελέσματα στους υποψηφίους μας Δεκεμβρίου 2022