ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

  • Έως 31/01/2024 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Νοέμβριο 2023.
  • Έως 31/01/2024 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Νοέμβριο 2023.
  • Έως 31/01/2024 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Νοέμβριο 2023.
  • Έως 31/01/2024 Αποζημίωση ν.2112/20 λόγω απολύσεως μισθωτών, υποβολή και απόδοση παρακρατηθέντος φόρου για τον μήνα Νοέμβριο 2023.
  • Έως 31/01/2024 η απόδοση εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Δεκεμβρίου 2023
  • Έως 31/01/2024 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Δεκεμβρίου 2023.