Κέντρα Ξένων Γλωσσών | Σελίδα 16

  • Διαδραστικός πίνακας – Ο πίνακας του μέλλοντος

    Κέντρα Ξένων Γλωσσών

    Από τον Βασίλη Χριστοδούλου, Product Manager στη CPI Τεχνολογικές λύσεις που πριν μερικά χρόνια θεωρούνταν θαύματα επιστημονικής φαντασίας ενός μακρινού μέλλοντος, σήμερα είναι πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα, που χάρη στις οικονομίες κλίμακας και στη μαζική παραγωγή, μπορεί να περιορίσει το κόστος αυτών των λύσεων σε τέτοιο βαθμό, που τις κάνει προσιτές σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού των οικονομικά ανεπτυγμένων κοινωνιών.

Back to Top