Οι μετρήσεις που αφορούν στη χρήση των μέσων αλλάζουν ραγδαία από χρόνο σε χρόνο, γιατί οι χρήστες γίνονται περισσότεροι και ο μέσος όρος ηλικίας τους όλο και κατεβαίνει. Μία νέα έρευνα του Αμερικάνικου Ερευνητικού Ινστιτούτου Κάιζερ αναδεικνύει με στοιχεία μία νέα τάση ανάμεσα στους εφήβους την παράλληλη χρήση διαφορετικών μέσων την ίδια στιγμή.

Το κοινό της έρευνας ήταν αμερικανοί χρήστες από 8 έως 18 ετών και αφορά στην καθημερινή χρήση των μέσων από αυτούς. Παιδιά και έφηβοι αφιερώνουν κατά μέσο όρο 7 ώρες και 38 λεπτά την ημέρα στα μέσα, δηλαδή σχεδόν όσες δημιουργικές ώρες τους απομένουν μετά το σχολείο. Η πρόσβαση στα μέσα έχει διπλασιαστεί σε σύγκριση με το 1999 που ήταν 47% ενώ το 2009 έχει φτάσει το 84%. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι δεν διαχωρίζεται πια σε ποσοστό η χρήση του κάθε μέσου αλλά η ταυτόχρονη χρήση τους, παρατηρούμε, λοιπόν, ότι βλέπουν τηλεόραση, ακούν μουσική, διαβάζουν, παίζουν παιχνίδια και χρησιμοποιούν τον υπολογιστή την ίδια στιγμή.

Η τηλεόραση έχει ακόμη την πρωτοκαθεδρία ως το μέσο το οποίο παρακολουθούν περισσότερο αλλά όχι στην παραδοσιακή συσκευή τηλεόρασης, προτιμούν το web tv, το κινητό τους ή το i-pod για να παρακολουθήσουν τα αγαπημένα τους προγράμματα.

Στα στοιχεία της έρευνας ακόμα γίνεται σύγκριση μεταξύ των ωρών χρήσης των μέσων από τα παιδιά και της σχολικής του απόδοσης. Αν και διεξήχθη στο εξωτερικό η έρευνα αυτή μας δίνει μία σύγχρονη εικόνα του εφήβου-χρήστη που θα πρέπει να κατανοήσουμε πριν τον κατηγορήσουμε.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:
mathisi20.gr