Τι θα γίνει με την εκπαίδευση των προσφύγων;

Πλησιάζουν οι εγγραφές των παιδιών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κι ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα μέτρα που θα πάρει το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να καταφέρει να εντάξει αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική (σε πρώτη φάση) κοινότητα τα παιδιά των προσφύγων.

Ως Ένωση Εκπαιδευτικών της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας από πολύ νωρίς και πολύ πριν να υπάρξουν οι έντονες προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη, είχαμε καταθέσει πρόταση για τη γλωσσική υποστήριξη των πολύγλωσσων παιδιών στα σχολεία: αναγνώριση της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό όλων των σχολείων που έχουν μεγάλο ποσοστό πολύγλωσσων παιδιών. Τώρα που καταγράφονται πολύ υψηλότεροι αριθμοί παιδιών που χρήζουν υποστήριξης στην ελληνομάθεια, τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο;

Εμείς προτείνουμε καταρχήν να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στα προσφυγόπουλα να εγγραφούν στο σχολείο της περιοχής τους ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς παραμονής τους και ανεξάρτητα από το χρόνο που θα παραμείνουν τελικά στη χώρα.

Να λειτουργήσουν σε όλα τα σχολεία, όπου θα φοιτήσουν αυτά τα παιδιά, αλλά και στα υπόλοιπα με αντίστοιχες ανάγκες, τάξεις ενίσχυσης της ελληνομάθειας στελεχωμένες από εξειδικευμένο προσωπικό.

Να λειτουργήσουν τάξεις εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για ενήλικες με στόχο την αντιμετώπιση του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού και τη διευκόλυνσή τους στην καθημερινότητα και στην ένταξή τους.

Επισημαίνουμε λοιπόν για μια ακόμη φορά προς το Υπουργείο πως διαθέτει εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, με επιμόρφωση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Θεσσαλονίκης και από άλλους φορείς και με χιλιάδες ώρες προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Θα συνεχίζει να μην τους αξιοποιεί και να μην αναγνωρίζει τα δικαιώματά τους;

Ε.Ε.Ε.Δ/Ξ.Γ. Ένωση Εκπαιδευτικών της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας