Την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Π.Ε.ΚΑ.Π. με τον Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΕ.Θ., κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο. Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. παρέδωσαν Υπόμνημα θέσεων και προτάσεων της Π.Ε.ΚΑ.Π. (επισυνάπτεται) και κατά τη διάρκεια της συνάντησης έθεσαν με έμφαση τα επείγοντα ζητήματα, που απασχολούν τους χιλιάδες καθηγητές Πληροφορικής. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στα κάτωθι:

Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων

Άμεση απόδοση των οργανικών θέσεων στους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς ΠΕ86 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Σύσταση Εργαστηρίων Η/Υ με κανονισμό λειτουργίας και υπεύθυνο εργαστηρίου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Τη διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής, σε όλα τα γυμνάσια της χώρας, σε δίωρη βάση, στο εργαστήριο

Θέσπιση Κρατικού Πιστοποιητικού Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ

Στην Α τάξη ΓΕΛ μετατροπή του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» σε Γενικής Παιδείας

Στη Β και Γ τάξη ΓΕΛ μάθημα Πληροφορικής με ώρες διδασκαλίας ισότιμες με τα υπόλοιπα διδακτικά αντικείμενα

Δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων, της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, του μαθήματος Πληροφορικής για την εισαγωγή στα Τμήματα Πληροφορικής και στα συναφή τους

Διόρθωση της στρέβλωσης που ισχύει μόνο στα εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής στα Επαγγελματικά Λύκεια, όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για συνδιδασκαλία

Διατήρηση και αναβάθμιση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και

Αύξηση αριθμού Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86.

Ο Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στα παραπάνω τοποθετήθηκε ως εξής:

Η ανανέωση του εξοπλισμού των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής, υλοποιείται μέσω της ολοκλήρωσης των σχετικών έργων ΕΣΠΑ, που εκτελούνται σε συνεργασία με τις διοικητικές Περιφέρειες.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, συμφώνησε ότι η μη απόδοση οργανικών θέσεων στους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς ΠΕ86 είναι σημαντική εκκρεμότητα και επιφυλάχτηκε να δοθεί σχετική απάντηση εντός των επόμενων 15 ημερών.

Για τη δημιουργία κανονισμού σχολικών εργαστηρίων Η/Υ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τον ορισμό υπευθύνων σε αυτά, ζήτησε να καταθέσει σχετική πρόταση η Π.Ε.ΚΑ.Π..

Την επόμενη σχολική χρονιά θα ξεκινήσει δίωρο μάθημα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ, μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου, σε σχολικές μονάδες που θα ορισθούν. Θα διδάσκουν Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και η χρηματοδότηση θα γίνεται μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ. Στην επισήμανση ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα και σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, που επιθυμούν να συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο με διδασκαλία στο προτεινόμενο Πιστοποιητικό, ζήτησε να κατατεθεί αναλυτική πρόταση από την Π.Ε.ΚΑ.Π..

Οι αλλαγές των Προγραμμάτων Σπουδών που εξετάζονται από το Υπουργείο, αφορούν μόνο το Γενικό Λύκειο και όχι το Γυμνάσιο. Η πρόθεση είναι να εφαρμοστούν άμεσα στη Β’ Λυκείου, από την ερχόμενη σχολική χρονιά. Στο πλαίσιο αυτό θα περιληφθούν και οι αλλαγές στα μαθήματα Πληροφορικής.

Στην Α’ Λυκείου δεν πρόκειται να γίνουν αλλαγές. Στις υπόλοιπες τάξεις του Γενικού Λυκείου προβλέπεται να διδάσκονται μαθήματα Πληροφορικής (πιθανότατα επιλογής) με αύξηση των συνολικών ωρών διδασκαλίας. Στη Γ΄ Λυκείου τόνισε ότι το μάθημα Πληροφορικής θα είναι Πανελλαδικώς εξεταζόμενο. Οι οριστικές αποφάσεις για το Νέο Λύκειο θα ανακοινωθούν από τον κ. Υπουργό Παιδείας.

Για την στρέβλωση στα εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής στα Επαγγελματικά Λύκεια όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για συνδιδασκαλία, ζήτησε να καταθέσει σχετική πρόταση η Π.Ε.ΚΑ.Π.

Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ ως δομή θα καταργηθούν αλλά το ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα εξετάσει την αύξηση του αριθμού των υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, ανέφερε ότι η νέα αυτή δομή επιλέχθηκε διότι ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου δεν κατάφερε να ανταποκριθεί επαρκώς στο επιμορφωτικό του ρόλο.

Τέλος, ο Γ.Γ. αναφέρθηκε στις μετατάξεις σε διοικητικές θέσεις, οι οποίες έχουν ξεπαγώσει, για όσους είχαν κάνει αίτηση τα προηγούμενα χρόνια.

Η Π.Ε.ΚΑ.Π. θα συνεχίσει τις επαφές και τις παρεμβάσεις της στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με στόχο την αναβάθμιση της Πληροφορικής Παιδείας και της ενίσχυσης του Ψηφιακού Γραμματισμού στο Ελληνικό δημόσιο σχολείο.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

Θέμα: Υπόμνημα Θέσεων και Προτάσεων

Αξιότιμε κύριε Αγγελόπουλε,

Με αφορμή τη σημερινή μας ενημερωτική συνάντηση, σας καταθέτουμε συνοπτικό Υπόμνημα θέσεων και προτάσεων για την αναβάθμιση της Πληροφορικής Παιδείας και της ενίσχυσης του Ψηφιακού Γραμματισμού στο Ελληνικό δημόσιο σχολείο. Επίσης, σημειώνουμε τα επείγοντα αιτήματα του Κλάδου ΠΕ86, που μπορούν να επιλυθούν ενόψει του νέου σχολικού έτους.

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Άμεση απόδοση των οργανικών θέσεων που έχουν συσταθεί ανά ΠΥΣΠΕ (ΦΕΚ 3391/τΒ΄/20-10-2016) σε σχολικές μονάδες και οριστική – οργανική τοποθέτηση των μεταταγμένων εκπαιδευτικών ΠΕ86 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος Τ.Π.Ε.

Μετονομασία του μαθήματος από «Τ.Π.Ε.» σε «Πληροφορική», προκειμένου να υπάρχει σύνδεση του Προγράμματος Σπουδών του Δημοτικού με τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης

Διδασκαλία του μαθήματος αποκλειστικά και μόνο από καθηγητές Πληροφορικής

Αναβάθμιση του Εργαστηριακού Εξοπλισμού των σχολικών μονάδων

Σύσταση Εργαστηρίων Η/Υ με κανονισμό λειτουργίας και υπεύθυνο εργαστηρίου

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γυμνάσιο:

Τη διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής, σε όλα τα γυμνάσια της χώρας, σε δίωρη βάση, στο εργαστήριο.

Τη δημιουργία προαιρετικών τμημάτων, για τη διδασκαλία και εμπέδωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των υπολογιστών και της Πληροφορικής, που θα οδηγούν στην απόκτηση αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Τη Θέσπιση Κρατικού Πιστοποιητικού Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ.

Γενικό Λύκειο:

Στην Α τάξη μετατροπή του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» σε Γενικής Παιδείας, που να καλύπτει τόσο τις διαχρονικές γνώσεις και ικανότητες όσο και τις νεότερες όπως έχουν διαμορφωθεί από τις σύγχρονες εξελίξεις στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία της Πληροφορικής.

Στη Β και Γ τάξη μάθημα Πληροφορικής με ώρες διδασκαλίας ισότιμες με τα υπόλοιπα διδακτικά αντικείμενα.

Στη Γ τάξη θα πρέπει θα πρέπει οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., να εξετάζονται σε μάθημα Πληροφορικής για τις Σχολές και τα Τμήματα Πληροφορικής, αλλά και για τα συναφή τους.

Για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Το μάθημα Γενικής Παιδείας της Β και Γ τάξης «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών», θα πρέπει να διδάσκεται δύο ώρες την εβδομάδα, προκειμένου να καλύψει τους κάτωθι βασικούς στόχους::

Την καλλιέργεια και ανάπτυξη της αναλυτικής σκέψης και την απόκτηση της προγραμματιστικής αντίληψης μέσα από την αλγοριθμική προσέγγιση της επίλυσης των υπολογιστικών προβλημάτων, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν τη δυνατότητα που τους δίνεται μέσα από τις γνωσιακές δεξιότητες του μαθήματος ότι μπορούν και οι ίδιοι να γίνουν παραγωγοί-δημιουργοί Λογισμικών Εφαρμογών και όχι μόνο καταναλωτές έτοιμων προϊόντων.

Την προσέγγιση περισσότερο απαιτητικών θεματικών ενοτήτων που αναφέρονται στα Λειτουργικά Συστήματα, στις Βάσεις Δεδομένων, στα Δίκτυα Υπολογιστών και στη Τεχνητή Νοημοσύνη.

Διόρθωση της στρέβλωσης που ισχύει μόνο στα εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής, όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για συνδιδασκαλία.

Διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής, ανεξαρτήτου Τομέα και Ειδικότητας, αποκλειστικά και μόνο από εκπαιδευτικούς ΠΕ86.

Αναβάθμιση του Εργαστηριακού Εξοπλισμού των ΕΠΑ.Λ.

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Ως Π.Ε.ΚΑ.Π. θεωρούμε λανθασμένη την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για κατάργηση του θεσμού των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και πιστεύουμε ότι αντιθέτως πρέπει να γίνει ουσιαστική αναβάθμισή τους και προτείνουμε τη συνέχιση λειτουργίας τους με επαρκή στελέχωση. Δηλαδή με έναν υπεύθυνο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και ένα τεχνικό υπεύθυνο ανά 30 σχολικές μονάδες, που να αποτελεί ραχοκοκαλιά υποστήριξης με διττό χαρακτήρα (τεχνικό και επιμορφωτικό), σε οργανωτικό επίπεδο αντίστοιχο του Κ.Ε.Α. και ΚΕ.Σ.Υ. στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, που να υπάγεται στην ευρύτερη δομή των ΠΕ.ΚΕ.Σ. Στην περίπτωση που επιμείνει το Υπουργείο, τότε θα πρέπει να αυξηθούν οι θέσεις των αποσπασμένων εκπαιδευτικών που θα οριστούν Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη των αριθμό των σχολείων.

Σχολικοί Σύμβουλοι – Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

Όσον αφορά τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, η Ένωσή μας έχει εδώ και καιρό επισημάνει ότι ο σημερινός αριθμός Σχολικών Συμβούλων, κρίνοντας το πλήθος των εν ενεργεία εκπαιδευτικών Πληροφορικής αλλά και το γεγονός ότι διδάσκουν σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, είναι εξαιρετικά μικρός. Προτείνουμε λοιπόν να αυξηθούν σημαντικά οι θέσεις των Συντονιστών ΠΕ86, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον πολυδιάστατο ρόλο τους. Επιπρόσθετα ο περιορισμός επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, για τρίτη συναπτή θητεία δεν πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ και ταυτόχρονα αυτή η δικλείδα πρέπει να διατηρεί τα κίνητρα των εκπαιδευτικών για επαγγελματική εξέλιξη, γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι σαφές στο νόμο, ότι μετά από δύο συναπτές θητείες ενός στελέχους σε μια θέση ευθύνης και στη συνέχεια μετά από μια τουλάχιστον θητεία άσκησης διδακτικών καθηκόντων, να έχει τη δυνατότητα να θέτει υποψηφιότητα σε θέση στελέχους εκ νέου. Αυτό θα λειτουργεί ως κίνητρο, για να ασκεί συνεχώς ο εκπαιδευτικός με υπευθυνότητα και ζήλο τα καθήκοντά του.

Αξιότιμε κύριε Αγγελόπουλε,

Συνοψίζοντας τα επείγοντα ζητήματα που απασχολούν τους χιλιάδες καθηγητές Πληροφορικής και μπορούν να επιλυθούν ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, προτείνουμε τα κάτωθι:

Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων

Άμεση απόδοση των οργανικών θέσεων στους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς ΠΕ86 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Θέσπιση Κρατικού Πιστοποιητικού Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ

Δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων, της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, του μαθήματος Πληροφορικής για την εισαγωγή στα Τμήματα Πληροφορικής και στα συναφή τους

Διόρθωση της στρέβλωσης που ισχύει μόνο στα εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής στα Επαγγελματικά Λύκεια, όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για συνδιδασκαλία.

Διατήρηση και αναβάθμιση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και

Αύξηση αριθμού Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86.

Mε εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.