ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  • Έως 15/02 η καταβολή ειδικής εισφοράς διαδικτύου 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτύου για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από 16/11/2017 έως και 31/12/2018.
  • Από 18/02 έως και 31/03/2019, η ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ», καθώς και η επανυποβολή των Δηλώσεων «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» για τις χρήσεις 2015, 2016, 2017. (Σημείωση: Η χρήση 2018 υποβάλλεται 3 μήνες μετά τη λήξη των δηλώσεων.)
  • Έως 28/02, η ηλεκτρονική υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών φορολογικού έτους
  • Έως 28/02 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Δεκέμβριο 2018.
  • Έως 28/02 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Δεκέμβριο 2018.
  • Έως 28/02 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Δεκέμβριο 2018.
  • Έως 28/02 η απόδοση εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Ιανουαρίου 2019 και Δ/Χ 2018.
  • Έως 28/02 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2019 και Δ/Χ 2018.***
  • Έως 28/02 η ηλεκτρονική υποβολή των Βιβλίων Αδειών 2018 (Αναμένεται Υπουργική απόφαση για την παράταση).

*** ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

“Τo Δ/Χ παρελθούσης χρήσης θα πρέπει να υποβάλλεται με την Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου, με υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τον Φεβρουάριο, ώστε η υποχρέωση καταβολής να προκύπτει από την μισθολογική περίοδο υποβολής του.”

(ΕΓΚ.Ι.Κ.Α. Ε40/535/28.7.2015)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε11

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά την επιστολή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, υπέγραψε απόφαση με την οποία δίνει παράταση στην καταληκτική προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής του Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 110/25-1-2019).