Τoν τρόπο διεξαγωγής των κάθε είδους εξετάσεων, πλην των πανελληνίων 2020 , σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και λοιπές εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, καθορίζει απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Αναφέρει:

Α. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των μαθητών και των εξεταστών εντός αίθουσας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Β. Προαιρετική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας.

Γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.

Δ. Καλή υγιεινή των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

Ε. Εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών και μη χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών σύμφωνα με την από 23.4.2020 και με αριθμ. πρωτ. Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 26635 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας και την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.

2. Δεδομένου του γεγονότος πως σε ορισμένες εκ των ανωτέρω εξετάσεων ακολουθείται συγκεκριμένος τρόπος διεξαγωγής με ξεχωριστά στάδια, οι διοργανωτές αυτών οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες της παρούσας σε όλα τα στάδια.

3. Σύμφωνα με την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονωϊού COVID-19, επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές των μαθητών όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων και μαθητών δημοτικών σχολείων, με την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων προφύλαξης.

4. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων εφαρμόζεται η απαγόρευση λειτουργίας κυλικείων των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου τρίτου της υπ ́ αριθμ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β ́ 1739).

ΦΕΚ