Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για τα κολέγια αναμένει ο κ. Στ. Αμαργιανάκης. γενικός διευθυντής του IdEF. Πιστεύει ότι η Ελλάδα θα μπορoύσε να γίνει «ιδανικός προορισμός για φοιτητές του εξωτερικού» και εξηγεί πώς μπορεί να γίνει αυτό.

Σε ποια φάση βρισκόμαστε σχετικά με την αναγνώριση –επαγγελματική και ακαδημαϊκή– των τίτλων σπουδών που χορηγούν ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που συνεργάζονται με ελληνικά κολέγια;


Το θέμα της αναγνώρισης όσον αφορά τα πτυχία του πανεπιστημίου Paris 13 σε σύμπραξη με το γαλλικό κολέγιο IdEF έχει τελειώσει. Οι αποφάσεις τόσο των ελληνικών δικαστηρίων όσο και του Δικαστηρίου της Ε.Ε. έχουν επιβάλει στην Ελλάδα την αναγνώριση των ως άνω τίτλων. Πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας υποχρεώνει τους δικηγορικούς συλλόγους να δέχονται για εγγραφή ασκούμενους των οποίων τα πτυχία έχουν αποκτηθεί έπειτα από φοίτηση εν όλω ή εν μέρει στην Ελλάδα. Αυτά βέβαια ισχύουν μόνο για τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων των οποίων η συνεργασία με τα εν Ελλάδι Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όπως είναι η περίπτωση του Paris 13 με το IdEF.

Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των κολεγίων στην Ελλάδα, το οποίο είχε προκαλέσει τριβές και με την Ευρώπη, πού βρισκόμαστε σήμερα;


Έχει καταστεί σαφές, τόσο από την αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα όσο και από τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ότι ο νόμος χρήζει διορθώσεων. Η επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι εντός του επόμενου διαστήματος θα προωθηθεί τροποποίηση προκειμένου ο εν λόγω νόμος να καταστεί δικαιότερος και να συνάδει με το ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Δεδομένης της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Ελλάδα, ποιος θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των κολεγίων, αλλά και ποιες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν;

Τα κολέγια, όπως και τα ελληνικά πανεπιστήμια, πρέπει αυτή την περίοδο κρίσης που διανύουμε να εντείνουν την εξωστρέφειά τους. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι ένας ιδανικός προορισμός για φοιτητές του εξωτερικού που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ένα μέρος ή ακόμα και το σύνολο των σπουδών τους στη χώρα μας. Μεγάλο ποσοστό των φοιτητών, π.χ., από τη Μέση Ανατολή που επιλέγουν για τις σπουδές τους τη Γαλλία ή την Αγγλία θα προτιμούσαν να έρθουν στην Ελλάδα, εφόσον θα είχαν αυτή τη δυνατότητα. Υπολογίστε ότι κάθε ξένος φοιτητής συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία περίπου 20.000 ευρώ. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πληρώνουμε δύο συντάξεις! Αυτό όμως προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ κολεγίων, υπουργείου Παιδείας και υπουργείου Εξωτερικών, η οποία δυναμιτίζεται από πολιτικές τάσεις που προωθούν ρήξη της Ελλάδας με την Ε.Ε.

Πώς μπορούν τα κολέγια να σταματήσουν το ρεύμα φυγής νέων ανθρώπων προς το εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας;


Η αναζήτηση εργασίας μπορεί να γίνει προς τέσσερις κατευθύνσεις: τον δημόσιο τομέα της Ελλάδας, τον ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας, τον δημόσιο τομέα του εξωτερικού και τον ιδιωτικό τομέα του εξωτερικού. Τα ελληνικά πανεπιστήμια είχαν μέχρι σήμερα προσανατολίσει τις σπουδές τους για εύρεση εργασίας κυρίως στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, ο οποίος, όπως όλοι γνωρίζουμε, πλέον δεν απορροφά. Τα κολέγια είναι κυρίως προσανατολισμένα σε σπουδές που απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα και στο επιχειρείν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ένας νέος που έχει τα εφόδια να επιχειρήσει στην Ελλάδα, συνεργαζόμενος ενδεχομένως και με ομοειδείς επιχειρήσεις του εξωτερικού, έχει την επιλογή να δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό χωρίς να εγκαταλείψει την Ελλάδα. Οι δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η γνώση δύο ξένων γλωσσών είναι όμως υποχρεωτική.

Το IdEF είχε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα διπλών πτυχίων. Σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος αυτού;

Το πρόγραμμα αριστείας «Διπλό πτυχίο Νομικής», που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Paris 13 και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και οι πρώτοι πτυχιούχοι προβλέπονται το 2015. Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα με 4 έτη σπουδών να αποκτήσουν δύο πτυχία Νομικής. Το πτυχίο του πανεπιστημίου Paris 13 και το πτυχίο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με όλα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τις επαγγελματικές δυνατότητες που συνεπάγονται. Ένας τέτοιος πτυχιούχος, με γνώση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του αγγλοσαξονικού Δικαίου, μπορεί, έχοντας το γραφείο του στην Ελλάδα, να αναλαμβάνει υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη, αξιοποιώντας το συνδυασμό γνώσεων και γλωσσών που θα έχει προσποριστεί χάρη σε αυτή την εκπαίδευση. Κατά τη γνώμη μας, πρόκειται για τη «νέα τεχνολογία» των πανεπιστημιακών σπουδών και το σίγουρο είναι ότι μεγιστοποιεί την πιθανότητα εύρεσης εργασίας. Οι αιτήσεις των φοιτητών που επιθυμούν να εγγραφούν στο ως άνω πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 κατατίθενται μέχρι τέλος Ιουνίου.

Πολλοί ισχυρίζονται ότι η εκπαίδευση θα αποτελέσει το μοχλό ανάπτυξης για την Ελλάδα. Πώς νομίζετε ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτό;


Όλοι γνωρίζουμε ότι ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Ξέρουμε ότι ο κάθε τουρίστας που έρχεται το καλοκαίρι διακοπές για μία εβδομάδα στην Ελλάδα αφήνει χρήματα, καταναλώνοντας προϊόντα και αποδεχόμενος υπηρεσίες. Φανταστείτε λοιπόν αυτό τον τουρίστα να τον είχαμε επί 9 μήνες στη χώρα μας, και μάλιστα εκτός τουριστικής περιόδου, το χειμώνα. Αυτό το θαύμα μπορεί να επιτελέσει η ανάπτυξη της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Συνεισφορά στην ελληνική οικονομία με 36πλάσια αποδοτικότητα από αυτήν του τουρισμού. Είναι λυπηρό να συνειδητοποιεί κανείς πόσα χρήματα επενδύονται για την τουριστική προβολή του τόπου μας σε σύγκριση με το απόλυτο τίποτα που διαθέτουμε για προώθηση της χώρας μας ως φοιτητικού προορισμού. Επί πολλές δεκαετίες προτιμούσαμε να στέλνουμε τη δική μας νεολαία για σπουδές έξω, ενισχύοντας τις άλλες οικονομίες εις βάρος της δικής μας. Ελπίζω ότι, έστω και τώρα, θα αφυπνιστούμε από τον τριακονταετή μας λήθαργο και θα επανακάμψουμε στο δρόμο της παραγωγικότητας και της καινοτομίας, αφήνοντας πίσω μας τον παρασιτισμό και την προσκόλληση στο Δημόσιο, το οποίο, ούτως ή άλλως, από εμάς τους ιδιώτες αναμένει στήριξη. Το κέρδος για την Ελλάδα θα είναι διπλό: αφενός μεν θα συγκρατηθεί η εκροή φοιτητικού συναλλάγματος, αφετέρου δε θα εισρεύσει φοιτητικό συνάλλαγμα από ξένους φοιτητές. Το μόνο που χρειάζεται είναι νομοθετικό πλαίσιο που να μην αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει κυβέρνηση.

Υπ’ αυτή την έννοια, η εκπαίδευση θα είναι ισχυρός μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα.

citypress.gr