.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα θέματα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας που δώθηκαν τον Μάιο 2012 για ολες τις γλωσσες


Μάιος 2012