Σύμφωνα με έγγραφο της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιτηρητές στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας που θα πραγματοποιηθούν στις 10 και 11 Νοεμβρίου του 2012, να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της Δ/νσης Π.Ε Κέρκυρας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 25-10-2012.

Πληροφορίες: Γ. Τσαμπαλά 26610-93014

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ