ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Με δεδομένο ότι η νέα γενιά της πατρίδας μας είναι καταδικασμένη στην πλειονότητά της να ακολουθήσει τον δρόμο του ξεριζωμού προκειμένου να βρει μια δουλειά σε χώρα του εξωτερικού, η γνώση ξένων γλωσσών είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ.


Βάλτε «σφραγίδα» στη γνώση της ξένης γλώσσας

Οι Έλληνες γονείς εδώ και πολλές δεκαετίες έχουν καταλάβει την αξία των ξένων γλωσσών και γι’ αυτό άλλωστε κατέχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην εκμάθησή τους. Όμως τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς διαπράττουν ένα λάθος. Στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου στρέφουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά και μόνο στις πανελλαδικές εξετάσεις και προετοιμάζονται εντατικά βάζοντας συνήθως στην άκρη όλα τα υπόλοιπα.

Η επιλογή αυτή είναι λανθασμένη και πολύ περισσότερο όσον αφορά στις ξένες γλώσσες, καθώς στη σημερινή εποχή το πτυχίο ξένων γλωσσών μπορεί να αποδειχτεί περισσότερο πολύτιμο για έναν νέο άνθρωπο που αναζητά την τύχη του από οποιοδήποτε άλλο «χαρτί», ακόμη και αυτό του πανεπιστημίου σε κάποιες περιπτώσεις. Αν λοιπόν ένας μαθητής έχει φτάσει μέχρι τη Β’ Λυκείου και δεν έχει πάρει ένα τελικό πτυχίο ξένης γλώσσας, θα πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια και όχι να την εγκαταλείψει για να ασχοληθεί πρώτα με τις πανελλαδικές και μετά να συνεχίσει πάλι.

Οι ξένες γλώσσες δεν πρέπει να μένουν ποτέ στο… ράφι, διότι αποτελούν διαβατήριο ζωής για όλους. Συνεπώς καλό θα ήταν τα παιδιά μόλις τελειώνουν το σχολείο να έχουν πάρει και τα απαραίτητα πτυχία της γλώσσας ή των γλωσσών που μαθαίνουν. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δύο φορές τον χρόνο έχετε τη δυνατότητα να δώσετε εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) σε όποια γλώσσα είστε έτοιμος να πάρετε κάποιον τίτλο, έχοντας τα εξής προνόμια:

Βάλτε «σφραγίδα» στη γνώση της ξένης γλώσσας

Είναι κρατικό πιστοποιητικό και αναγνωρίζεται ως τεκμήριο γνώσης της ξένης γλώσσας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Περιλαμβάνεται στο «προσοντολόγιο» του ΑΣΕΠ.

Περιλαμβάνεται σε όλες τις διμερείς μορφωτικές συμφωνίες που συνάπτει το Υπουργείο Παιδείας.

Αναγνωρίζεται και στις χώρες της Ε.Ε.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις κοστίζει μόνο 80 ευρώ (το σχετικό παράβολο).

Συμμετοχή

Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Οι εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ ελέγχουν και αξιολογούν τη γνώση διαφόρων ξένων γλωσσών κυρίως από Έλληνες χρήστες.

Για τον λόγο αυτόν, λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας και ελέγχουν επικοινωνιακές ικανότητες διαμεσολάβησης από την ελληνική στην ξένη γλώσσα, σε αντίθεση με άλλα συστήματα αξιολόγησης, τα οποία σχεδιάζουν τις εξετάσεις τους σε μία μόνο ξένη γλώσσα, ανεξάρτητα από τους χρήστες και το περιβάλλον χρήσης της.

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο, (συνήθως Μάιο και Νοέμβριο). Με Δελτίο Τύπου, το οποίο εγκαίρως αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΠΓ στο υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία ορίζεται 2 -3 μήνες πριν από τις εξετάσεις.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή στα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου. Για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση συμμετοχής αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου από τον κηδεμόνα του προσώπου (π.χ. εκπαιδευτικό φορέα, κέντρο ξένων γλωσσών κ.λπ.).

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξετασθούν με την ειδική κατηγορία ατόμων με ειδικές δεξιότητες (ΑμΕΑ) πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής: Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων (προβλήματα όρασης ή ακοής ή λόγου) θα πρέπει να υποβάλουν -εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά- και βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλούνται, καθώς και η αδυναμία τους να εξετασθούν με άλλους υποψηφίους.

Aπαραίτητα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα παρακάτω:

Έντυπο αίτησης συμμετοχής το οποίο ο υποψήφιος μπορεί να προμηθευτεί από τις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και από την ιστοσελίδα του ΚΠΓ.

Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.

Παράβολο Δημοσίου. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθευτεί τα προβλεπόμενα παράβολα από οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Χρήσιμες οδηγίες

Πού πρέπει να υποβάλει κανείς την αίτηση;

Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει χωροταξικά ο τόπος κατοικίας του υποψηφίου. Στην ιστοσελίδα του ΚΠΓ και συγκεκριμένα στην «Επικοινωνία» έχει αναρτηθεί πίνακας των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ο υποψήφιος, επιλέγοντας πάνω στον χάρτη τον νομό κατοικίας του, πληροφορείται τα στοιχεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας στην οποία ανήκει.

Μπορώ να διαγωνιστώ στην ίδια εξεταστική περίοδο σε δύο ή περισσότερες γλώσσες ή σε δύο ή περισσότερα επίπεδα;

Κατ’ αρχήν ναι. Η πολλαπλή συμμετοχή είναι δυνατή. Καλό θα ήταν όμως οι υποψήφιοι να το αποφεύγουν, αφού κάποιες γλώσσες και επίπεδα μπορεί να εξετάζονται ταυτόχρονα.

Το γεγονός αυτό επισημαίνεται και στο έντυπο της αίτησης που συμπληρώνει ο υποψήφιος.

Για τον παραπάνω λόγο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μελετήσει το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων προκειμένου να διαπιστώσει αν έχει τη δυνατότητα της πολλαπλής συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου προσπαθεί να διευκολύνει τους υποψηφίους που δίνουν πάνω από μία γλώσσα ή επίπεδο στον βαθμό που η διευκόλυνση αυτή δεν θίγει το αδιάβλητο και την αξιοπιστία των εξετάσεων, δεδομένου ότι οι εξετάσεις διενεργούνται την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα σε πανελλήνιο επίπεδο.


ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

ΕΘΝΟΣ