Το site του ΚΠΓ δεν έχει επανέλθει….

Στα παρακάτω links θα βρείτε τα θέματα ΚΠΓ 2008-2012 από εναλλακτικές πηγές

Δικτυακοί τόποι για Θέματα ΚΠΓ

α/ ΕΚΠΑ (όλες οι γλώσσες 2008-2012)

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

Γερμανικά , Τουρκικά , απο τα Τμήματα ΕΚΠΑ

β/ Υπουργείο Παιδείας 2012

γ/ Δείγματα (ισπανικών)

δ/ ΑΠΘ (Ιταλικά και Γαλλικά και δείγματα / προδιαγραφές) 2008-2012

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ 2011

ε/ Ιταλικά (2003-2011 και δείγμα διαβαθμισμένου) από τον σύλλογο καθηγητών ιταλικής

(είναι το μοναδικό αρχείο που περιέχει 2003-2007)

στ/ Γερμανικά 2008-2012) από τον Σύλλογο καθηγητών Γερμανικής ΠΕΚΑΓΕΠΕ

Έρευνα www.xenesglosses.eu