Εξεταστικά κέντρα - Επιτροπές εξεταστικών κέντρων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013

Ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο.
http://dide.fok.sch.gr