Το Ε.Κ.Π.Α. έχει αρχίσει να αναρτά τα θέματα Αγγλικής γλώσσας της εξεταστικής περιόδου Κ.Π.Γ. Μάιος 2013. Μέχρι στιγμής έχουν ανέβει μέρη του A, Β και Γ επιπέδου

ΚΠΓ – Θέματα Αγγλικής γλώσσας – Μάϊος 2013

κάντε κλικ στα link

A1A2 (ενότητες 1-4, τευχίδιο υποψηφίου)

B1B2 (Β1/Β2 διαβαθμισμένο τεστ, τευχίδιο υποψηφίου)

Γ1 (ενότητες 1-4)