Όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχουν εξετάσεις ΚΠΓ διαβαθμισμένου επιπέδου Α για την ισπανική γλώσσα.

Πρόσφατα όμως αναρτήθηκαν εγχειρίδια μαθητή και εκπαιδευτικού του διαβαθμισμένου επιπέδου Α, στην ιστοσελίδα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΠΓ, στην κατηγορία ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Τα βιβλία μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf, ενώ υπάρχει ένδειξη και για ηχητικό σε μορφή MP3.

Η ύπαρξη των εγχειριδίων διαβαθμισμένου επιπέδου Α για την ισπανική γλώσσα, μαρτυρά, ότι εκτός από διαβαθμισμένο επίπεδο Γ (Γ1+Γ2) για τις γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, και για Γ1 στην Τουρκική γλώσσα , το ΚΠΓ προετοιμάζει και εξετάσεις διαβαθμισμένου επιπέδου Α στα Ισπανικά οπότε θα προσφέρει πλέον πιστοποίηση για όλα τα επίπεδα σε όλες γλώσσες.

Απο τον ίδιο σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε και τα εγχειρίδια διαβαθμισμένου τεστ επιπέδου Β και το εγχειρίδιο για το Γ1

Θέματα ΚΠΓ 2013 όλες οι γλώσσες

enesglosses.eu