Οικονομικές πληροφορίες και υποδείγματα αιτήσεων για τους εξεταστές ΚΠγ Νοεμβρίου 2013

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (οδηγίες προς εξεταστές)

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ