Οσοι συμμετέχουν στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας έχουν δικαίωμα προσβάσης στα γραπτά τους ( με εκπροσώπους εφόσον είναι ανήλικοι), σύμφωνα με Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν να τους χορηγηθούν αντίγραφα των γραπτών για τα οποία θα επιβαρυνθούν το κόστος αναπαραγωγής τους.