ΠΡΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ Μαρούσι 5/6/2014

Θέμα: Μη καταβολή δεδουλευμένων αμοιβών.

Το σώμα βαθμολογητών του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) για τη Γερμανική Γλώσσα, που αποτελείται από περίπου 40 ειδικά επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς Γερμανικής με υψηλά προσόντα, και σε συνέχεια των ενεργειών διαμαρτυρίας των αντίστοιχων βαθμολογητών Αγγλικής και Ισπανικής Γλώσσας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση των μελών του Σώματος σκοπεύουμε να απέχουμε από τη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών όλων των επιπέδων της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου του Μαΐου 2014, η οποία αρχίζει τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014.

Η ομόφωνη αυτή απόφασή μας προκλήθηκε από το έγγραφο της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών (αριθμ. Πρωτ. 49432/ΚΒ/01-04-2014), μέσω του οποίου μας διαβιβάσθηκε έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από το οποίο συνάγεται ότι δεν πρόκειται να λάβουμε τις αμοιβές μας για το έργο βαθμολόγησης που επιτελέσαμε για τις εξεταστικές περιόδους Νοεμβρίου 2012, Μαΐου 2013 και εκκρεμεί το θέμα των αμοιβών της εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2013. Επισημαίνουμε ότι στις 18 Μαρτίου 2014 υπέβαλαν οι βαθμολογητές της Αγγλικής σχετική αναφορά στο Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ (αριθμ. Πρωτ. 350/18-03-2014), η οποία έχει κοινοποιηθεί στην αρμόδια διεύθυνση, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία απολύτως ενημέρωση σχετική με την εκκρεμότητα των αμοιβών από τους αρμόδιους προϊσταμένους της Δ/νσης Πιστοποίησης. Επίσης, παραμένουν χωρίς απάντηση αφενός η σχετική παρέμβαση από το Συνήγορο του Πολίτη, όπου προσέφυγαν συνάδελφοι της Αγγλικής το Μάρτιο 2014 και αφετέρου η επερώτηση στη Βουλή του βουλευτή κου Κουράκη.

Εκφράζουμε την αγανάκτηση μας και θεωρούμε απαράδεκτη τη μη καταβολή δεδουλευμένων αμοιβών μας λόγω λαθών της αρμόδιας υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ και για τα οποία δε φέρουμε καμία ευθύνη, πόσο μάλλον όταν και με δεδομένο ότι δεν επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό εφόσον οι υποψήφιοι καταβάλουν εξέταστρα τα οποία υπερκαλύπτουν το συνολικό κόστος της διεξαγωγής των εξετάσεων. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσχερή θέση των υποψηφίων και των οικογενειών τους, οι οποίοι έχουν καταβάλει όχι μόνο προσπάθεια και χρήματα αλλά πολλοί εξ αυτών έχουν ταλαιπωρηθεί και με μετακινήσεις σε άλλες πόλεις όπως επίσης αντιλαμβανόμαστε και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που κάνουμε υπομονή από το 2012 και συνεχίζουμε να επιτελούμε το έργο μας και μάλιστα στο χώρο στάθμευσης του Υπουργείου, σε ένα χώρο χωρίς φυσικό εξαερισμό και φως με ότι αυτό συνεπάγεται. Όταν όμως πληροφορούμεθα την οριστική απώλεια των δεδουλευμένων δύο τουλάχιστον εξεταστικών περιόδων, οι δε αρμόδιοι απαξιούν να μας ενημερώσουν εγγράφως, δε μένει άλλη οδός από αυτήν που επιλέξαμε. Οι ευθύνες θα πρέπει να αναζητηθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και όχι στους βαθμολογητές, οι οποίοι με συνέπεια ασκούν το έργο τους υπό αντίξοες συνθήκες και ελέγχονται γι’ αυτό. Οι αμοιβές μας έχουν περικοπεί αλλά δεν σκοπεύουμε να εργαζόμαστε δωρεάν. Η αδράνεια του Υπουργείου στις εκκλήσεις των βαθμολογητών αλλά και της προέδρου της ΚΕΕ για αλλαγή του χώρου βαθμολόγησης αναδεικνύουν άλλωστε το σεβασμό με τον οποίο μας αντιμετωπίζει. Είμαστε και απλήρωτοι και αναλώσιμοι.

Θέλουμε τέλος να εκφράσουμε την απογοήτευση μας για τον τρόπο που το Υ.ΠΑΙ.Θ χειρίζεται το ΚΠΓ (φέτος καθυστέρησε πολύ να ανακοινώσει το πότε θα διεξαχθούν οι εξετάσεις) απαξιώνοντας το και στρέφοντας τους υποψήφιους στην πιστοποίηση ξένων ιδρυμάτων, τη στιγμή που θα έπρεπε να το προβάλλει και να το προωθεί. Σημειωτέον ότι πρόκειται για το πλέον αξιόπιστο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, ενταγμένο ήδη κατά τα προαπαιτούμενα του ΑΣΕΠ και της ΕΕ καθώς και στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες, που εφαρμόζεται πιλοτικά στα σχολεία όλης της χώρας. Οι βαθμολογητές Γερμανικών του ΚΠγ από την αρχή πίστεψαν και στήριξαν το θεσμό του ΚΠγ για τους ανωτέρω λόγους και ελπίζουμε αυτός να ενισχυθεί προς όφελος της παρεχόμενης παιδείας, την οποία όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί υπηρετούμε.

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΚΠΓ

xenesglosses.eu