Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 30 Σεπτεμβρίου - Οι εξετάσεις θα διενεργούνται οποιαδήποτε στιγμή στα προφορικά με δυνατότητα προετοιμασίας μέσα στο σχολείο

Σύστημα ηλεκτρονικής εξέτασης για την απόκτηση θεσμοθετεί νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που τέθηκε τη Δευτέρα σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 30/9.

Οι στο δύνανται να γίνουν οποτεδήποτε, στα προφορικά ωστόσο θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τους υποψηφίους των έντυπων εξετάσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στόχος είναι “να μπορέσει το εθνικό σύστημα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας να ανταγωνιστεί τα αντίστοιχα ξένα συστήματα πιστοποίησης, τα οποία έχουν αρχίσει ήδη να περνούν στην ηλεκτρονική μορφή εξετάσεων και να αξιοποιούν την τεχνολογία για την οργάνωση των εξετάσεων και την προετοιμασία των υποψηφίων”.

Ήδη υπάρχει πρόβλεψη του υπουργείου ώστε να γίνεται μέσα στο σχολείο η προετοιμασία των μαθητών-τριών, ενώ έχει επίσης αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό σχολείο του , για να υποβοηθήσει την προετοιμασία τους. Ακόμη, όπως ανακοινώθηκε, προβλέπεται η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού φροντιστηρίου για την υποστήριξη της ατομικής προετοιμασίας των υποψηφίων δωρεάν, μέσω ΕΣΠΑ.

Η ηλεκτρονική εξέταση καθιερώνεται επί τη βάσει του διεθνούς γνωστού συστήματος «Προσαρμοστική Ηλεκτρονική Εξέταση Γλωσσών» (Computer Adaptive Language Testing), και προβλέπεται οι υποψήφιοι να εξετάζονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στο ν/σ προβλέπεται επίσης η ίδρυση ειδικών πιστοποιημένων εξεταστικών κέντρων με την ονομασία «Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων» (ΚΗΕ), στα οποία θα γίνονται οι εξετάσεις, εντός ορισμένων σχολικών μονάδων.

Αρμόδια για τη μετεξέλιξη του συμβατικού συστήματος έντυπων εξετάσεων σε ηλεκτρονικό σύστημα και για την εκτέλεσή τους είναι τα ΑΕΙ με τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, καθώς και το προς σύσταση Τεχνικό Εποπτικό Συμβούλιο.