Τι προβλέπεται για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς σε σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση

Το Υπουργείο Παιδείας έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε πως στο άρθρο 39 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου περιλαμβάνεται σειρά ευεργετικών διατάξεων που αποτελούσαν αιτήματα ετών της Ομοσπονδίας και για τα οποία δόθηκαν αγώνες από ολόκληρο τον κλάδο. Οι σημαντικότερες διατάξεις του άρθρου είναι οι ακόλουθες:

· Νομοθετείται η δυνατότητα επιλογής των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως σχολικών συμβούλων αποκαθιστώντας έτσι μια πρωτοφανή αδικία που υποβάθμιζε τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς έναντι των δημόσιων συναδέλφων τους και αντιστρατευόταν τον ενιαίο χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος. Πλέον και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, από τη θέση ευθύνης του σχολικού συμβούλου, θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ελληνική εκπαίδευση αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία τους στα ιδιωτικά σχολεία.

· Αποκαθίστανται οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν το αντικείμενο της Πληροφορικής και έχουν τουλάχιστον τετραετή υπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου σπουδών στην ανωτάτη εκπαίδευση που διαθέτουν και εφόσον κατά το χρόνο που δίδασκαν ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην Πληροφορική ή είχαν αποδεδειγμένα παρακολουθήσει σεμινάρια διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής τα οποία είχαν διοργανωθεί από δημόσιους Φορείς ή επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών. Οι συνάδελφοι αυτοί που μέχρι σήμερα βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, έχουν πλέον το δικαίωμα εγγραφής στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και ως εκ τούτου να ενταχθούν οργανικά στην ιδιωτική εκπαίδευση.

· Αποκαθίστανται εκπαιδευτικοί που δίδασκαν ως δάσκαλοι με μονοετείς συμβάσεις σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία και ήταν πτυχιούχοι σε αντικείμενο που τους επέτρεπε να διδάξουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διέθεταν μεταπτυχιακό τίτλο στα παιδαγωγικά ή ήταν πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Νηπιαγωγών Α.Ε.Ι. Η προϋπηρεσία των συναδέλφων στα ιδιωτικά σχολεία λογίζεται ως προϋπηρεσία στον κλάδο εκπαιδευτικών στον οποίο επιτρέπεται να ενταχθούν σύμφωνα με το βασικό τους τίτλο σπουδών και θα μπορούν πλέον να ενταχθούν οργανικά στην ιδιωτική εκπαίδευση με βάση όσα προβλέπει ο ν. 682/77.

· Οι συνταξιούχοι θα μπορούν πλέον να επιλέγονται μόνο για τη θέση του διευθυντή και δεν θα μπορούν πια να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία, καθώς υπάρχουν πλέον χιλιάδες άνεργοι νέοι εκπαιδευτικοί, καθώς καταργείται ο Πίνακας Γ’ του ν. 682/77 .

· Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ιδιωτικών σχολείων θα πρέπει, πλέον, να αποτελείται τουλάχιστον κατά 75% από εκπαιδευτικούς από τον Πίνακα Α’ (αορίστου χρόνου εκπαιδευτικοί),


Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ)

alfavita.gr