Σύμφωνα με την από 28-1-2011 εισήγηση της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με απόφαση της τότε υπουργού Αννας Διαμαντοπούλου και ανέλαβε να προτείνει λύσεις για τη συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος των πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας, διαπιστώθηκε:

1.Ελλειψη νομοθετικού πλαισίου για προσδιορισμό των φορέων πιστοποίησης

2.Ελλειψη κριτηρίων αναγνώρισης συστημάτων πιστοποίησης

3. Έλλειψη ορισμού του όρου «Πιστοποιητικό»

4. Παραπλανητική ενημέρωση και διαφήμιση

5.Διαπλοκή οικονομικών συμφερόντων, και,

6. Διαρκής αμφισβήτηση του ΑΣΕΠ από ορισμένους φορείς.Για την οριστική επίλυση του προβλήματος , στην εν λόγω εισήγηση , προτάθηκε η συγκρότηση Συμβουλίου Διαπίστευσης Συστημάτων Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας με κύρια αρμοδιότητα την ουσιαστική αξιολόγηση των συστημάτων πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

Ωστόσο παρότι πέρασαν περίπου δύο έτη το υπουργείο παιδείας δεν προέβη σε κάποια ενέργεια .

Το ζήτημα έφθασε και στο Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος απέστειλε επσιτολή στον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου παιδείας Θανάση κυριαζή από τον οποία ζητά ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που έχει προβεί το υπουργείο και ποιες είναι οι προθέσεις , προκειμένου να διευθετηθεί οριστικά αυτή παρατεινόμενη επί μια σχεδόν δεκαετία εκκρεμότητα .


esos.gr