Κοινοποίηση διδάκτρων στην Εφορία - ΠΟΛ 1195 - Aνάρτηση Εφαρμογών

Σχετικά με την ΠΟΛ 1195, σας ενημερώνουμε ότι στη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν αναρτηθεί οι εφαρμογές με τις οποίες μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που ζητούνται. (www.gsis.gr).

Ενημερώστε τους λογιστές σας για τα περαιτέρω .

palso.gr

xeniglossa.gr

Ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία


Πατε Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, μετά Υπηρεσία Υποβολής Στοιχείων και Πληροφοριών, το ανοίγειτε, και κάτω κάτω στα εργαλεία έχει μια εφαρμογή μετατροπής αρχείων Excel σε xml.

Οταν έχετε έτοιμη τη λίστα σας, τη μετατρέπει και την καταθέτετε μέσω taxisnet. ( της Anthi Panagiotopoulou )

Διαβάστε επίσης

Κοινοποίηση διδάκτρων στην Εφορία - ΠΟΛ 1195 - Τί ισχυεί

xeniglossa.gr