Τι προβλέπεται για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών

* Εξασφαλίζονται συνθήκες διδακτικής επάρκειας. Το ωράριο εργασίας που διαμορφώνεται στις 21 ώρες, δεν αφορά κυρίαρχα το κόστος εργασίας, αλλά τις συνθήκες. Το καλοκαίρι οι ιδιοκτήτες ισχυρίζονταν ότι δεν ήθελαν ΦΠΑ 23%, γιατί τα φροντιστήρια είναι εκπαιδευτήρια. Δεν μπορεί σήμερα να μην αναγνωρίζουν λοιπόν εκπαιδευτικό ωράριο στους εργαζομένους. Με τη θέσπιση των 21 ωρών κάθε εργαζόμενος θα συμπληρώνει 25 ένσημα τον μήνα. Με αυτόν τον τρόπο λύνεται και το ζήτημα των εισφορών.

* Παύει η αδήλωτη και "μαύρη" εργασία. Η οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης γνωρίζει τι γίνεται στα φροντιστήρια. Το παιχνίδι για το πόσο γραφειοκρατικό ή μη, αλλά και πόσο ουσιαστικό θα είναι αυτό θα κριθεί στην υπουργική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, με αυτό τον τρόπο διασταυρώνονται τα στοιχεία και καταπολεμάται η κλοπή των ασφαλιστικών εισφορών, που στερεί και το επίδομα ανεργίας των εργαζομένων, τους καλοκαιρινούς μήνες. Ελέγχεται και η "γκρίζα" εργασία, καθώς υπάρχουν καταγγελίες εργαζομένων σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών για αμοιβές κάτω των 3 ευρώ την ώρα.

* Οι αργίες και διακοπές κατοχυρώνονται, παραμένοντας πάντως μειωμένες για το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Η νέα ρύθμιση λειτουργεί συμπληρωματικά με την αποσύνδεση του βαθμού απολυτηρίου από τις πανελλήνιες και το νέο σύστημα, με στόχο των προστασία των μαθητών από την αντιπαιδαγωγική 7ήμερη ολοήμερη εργασία, που τους κάνει να αποστρέφονται τελικά το σχολείο. Παράλληλα προστατεύει τα δικαιώματα των καθηγητών. Σε κάθε περίπτωση, προέχει η συνολική αλλαγή της φιλοσοφίας που διέπει το εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε οι μαθητές να στρέφονται στην ανάπτυξη της προσωπικότήτας τους και την αξιοποίηση του ελέυθερου χρόνου τους για τη διερεύνηση άλλων κλίσεων.