Με το άρθρο 28 του νομοσχεδίου, αίρεται η δυνατότητα αναιτιολόγητης απόλυσης· οι σχολάρχες δεν θα μπορούν να καταγγείλουν σύμβαση εργασίας παρά μόνο μετά το πέρας δύο ετών από την πρόσληψη του εκπαιδευτικού

Διάταξη που ρυθμίζει τις συμβάσεις εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, κατοχυρώνοντας τα δικαιώματά τους, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, που κατατέθηκε σήμερα το απόγευμα στη βουλή (http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/9668932.pdf). Στόχος είναι να ψηφιστεί αμέσως μετά την επαναλειτουργία της βουλής στα τέλη Αυγούστου.

Με το άρθρο 28 του νομοσχεδίου, αίρεται η δυνατότητα αναιτιολόγητης απόλυσης· οι σχολάρχες δεν θα μπορούν να καταγγείλουν σύμβαση εργασίας παρά μόνο μετά το πέρας δύο ετών από την πρόσληψη του εκπαιδευτικού. Με την πάροδο της διετίας η σύμβαση μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου, τυχόν καταγγελία της οποίας «διαπιστώνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ) και στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον υπηρεσιακές εκθέσεις, που συντάσσονται από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης και αφορούν δύο τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη». Διαφορετικά είναι άκυρη. «Η ισοτίμηση με τα δημόσια αναβαθμίζει το κύρος των ιδιωτικών σχολείων και παγιώνει τη θέση της ιδιωτικής εκπαίδευσης ως ισότιμου πυλώνα στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΟΙΕΛΕ.

Ελεύθερες οι παρεκκλίσεις

Όσο για τις προαιρετικές σχολικές δράσεις (παρεκκλίσεις) αυτές δεν περιορίζονται, καθορίζεται όμως η υποχρέωση να δηλώνονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των μαθητών και των διδασκόντων. Με αυτό τον τρόπο αποκαθίσταται η διαφάνεια ως προς τις δραστηριότητες των ιδιωτικών σχολείων, οι οποίες -ειρήσθω εν παρόδω- δεν περιορίζονται (κατά τις επιταγές της τελευταίας εγκυκλίου του 2012, που τις περιόριζε στις ώρες που περισσεύουν «από τη διαφορά ανάμεσα στις ώρες που προβλέπει το εκάστοτε ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα και το ανώτατο όριο των 40 ωρών εβδομαδιαίως»).


Η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ
"Προστασία του εργαζόμενου από την αναιτιολόγητη καταγγελία της σύμβασής του"

Η νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας στη Βουλή για την ιδιωτική εκπαίδευση αποκαθιστά τη συνταγματική νομιμότητα στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, επαναφέροντας την εποπτεία της στο φυσικό της χώρο, δηλ. το υπουργείο Παιδείας.

Εκλογικεύεται και συγκεκριμενοποιείται το καθεστώς των συμβάσεων (αρχική σύμβαση διετίας, η οποία - αν δεν καταγγελθεί - μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου). Η εκλογίκευση του καθεστώτος των συμβάσεων θεραπεύει τη χαοτική κατάσταση που προέκυψε στην ιδιωτική εκπαίδευση μετά τη νομοθετική ρύθμιση Αρβανιτόπουλου που απελευθέρωνε πλήρως τις εργασιακές σχέσεις και καθιστούσε περιττή την εποπτεία των εποπτικών αρχών του Υπουργείου Παιδείας σε προσλήψεις και απολύσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Υπουργείο Παιδείας να μη γνωρίζει ποιοι διδάσκουν μέσα στα ιδιωτικά σχολεία, με αποτέλεσμα να οξύνεται η αδήλωτη εργασία και η απασχόληση ανθρώπων που δεν κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Επιπλέον, γιγαντώθηκε το φαινόμενο των ολιγόμηνων συμβάσεων, που συντέλεσε οι εκπαιδευτικοί να είναι όμηροι του σχολείου και να μην πληρώνονται το καλοκαίρι.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις ρυθμίσεις Αρβανιτόπουλου και τις τεράστιες δυσλειτουργίες που προκάλεσε, υπήρξε σωρεία ερωτημάτων από Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και την ίδια τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας για το ζήτημα της εποπτείας του προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων. Μετά από ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας, εξεδόθη Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (266/2014) που υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας κ. Κιάου, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να υπάρξει άμεσα νέα νομοθετική ρύθμιση για την ιδιωτική εκπαίδευση (η ρύθμιση που φτάνει σήμερα στη Βουλή).

Η επικύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη από τη Βουλή (και μάλιστα σχεδόν ομόφωνα) προβλέπει την προστασία του εργαζόμενου από την αναιτιολόγητη καταγγελία της σύμβασής του. Επειδή, επιπροσθέτως, σύμφωνα με την πάγια νομολογία, τα ιδιωτικά σχολεία παρέχουν το δημόσιο αγαθό της Παιδείας που έχει από την Πολιτεία αναχθεί σε συνταγματικό λόγο δημόσιου συμφέροντος, είναι εύλογο να μην επιτρέπεται πλέον η χωρίς καμιά αιτιολόγηση απόλυση ιδιωτικού εκπαιδευτικού. Άλλωστε, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εκδίδουν βαθμολογίες, διεξάγουν ενδοσχολικές εξετάσεις και υπογράφουν τίτλους σπουδών που αντιστοιχούν σε επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και οδηγούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, τόσο την εγχώρια, όσο και τη διεθνή.

Με την παρούσα, λοιπόν, ρύθμισηυποχρεώνονται πλέον οι εργοδότες να αιτιολογούν επαρκώς τις καταγγελίες σύμβασης. Μπαίνει τέλος στο όνειδος των αναιτιολόγητων απολύσεων. Απολύσεις χωρίς έλεγχο νομιμότητας και ενδεχόμενης καταχρηστικότηταςκαι χωρίς διαπιστωτική πράξη από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης θεωρούνται άκυρες. Ο έλεγχος της πολιτείας (όπως, άλλωστε, προβλέπεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.) στις απολύσεις των εκπαιδευτικών τερματίζει το φαινόμενο να μη γνωρίζουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ποιοι υπηρετούν και ποιοι απολύονται, με αποτέλεσμα να γιγαντώνεται η αδήλωτη και παράνομη εργασία. Κυρίως όμως διασφαλίζονται συνθήκες ποιότητας, νομιμότητας και διαφάνειας μέσα στα ιδιωτικά σχολεία, καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν θα μπορούν να εκβιάζονται με την απειλή της αναιτιολόγητης απόλυσης για να αλλάζουν βαθμολογίες, να νοθεύουν εξετάσεις και να υπογράφουν παράνομους τίτλους σπουδών.

Τα ιδιωτικά σχολεία θα μπορούν πλέον να διεξάγουν ελεύθερα ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων πέραν του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος, (ενισχυτική διδασκαλία, ενίσχυση της γλωσσομάθειας κ.λπ.). βεβαίως, όλες αυτές οι δραστηριότητες πρέπει στο εξής να δηλώνονται και οι εκπαιδευτικοί να έχουν τα ανάλογα τυπικά προσόντα.

Αυτό διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (οι οποίες θα διδάσκονται από πιστοποιημένο και νόμιμα πληρωμένο προσωπικό), την προστασία των γονέων, οι οποίοι πληρώνουν μεγάλα χρηματικά ποσά και δικαιούνται ανταποδοτικά ανάλογες υπηρεσίες, εξαλείφει τη μαύρη εργασία και καταπολεμά αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ζώνη λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων (η μετά τη λήξη του επίσημου ωρολόγιου προγράμματος λειτουργία) αποτελούσε μέχρι σήμερα γκρίζα ζώνη ακραίας φοροδιαφυγής και παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας.

Η επαναφορά της εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας στην ιδιωτική εκπαίδευση και η εκλογίκευση του εργασιακού καθεστώτος των εκπαιδευτικών με την απάλειψη ασύδοτων εργοδοτικών πρακτικών καθιστά πλέον δυνατή την καθιέρωση της ισοτιμίας των ιδιωτικών με τα δημόσια σχολεία και την έκδοση ισότιμων τίτλων με την ευθύνη του Συλλόγου των Διδασκόντων. Από τη στιγμή που ο εκπαιδευτικός είναι προστατευμένος από απειλές και πιέσεις, ταυτόχρονα διασφαλίζεται ότι η έκδοση βαθμολογιών και η διεξαγωγή ενδοσχολικών εξετάσεων θα γίνεται με διαφάνεια και καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η έκδοση παράνομων τίτλων σπουδών.

Η ισοτίμηση με τα δημόσια αναβαθμίζει το κύρος των ιδιωτικών σχολείων και παγιώνει τη θέση της ιδιωτικής εκπαίδευσης ως ισότιμου πυλώνα στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα.

avgi.gr