Ενημέρωση από ΠΣΚΙΚΞΓ europalso.gr

Από 25 Ιουλίου ισχύουν νέα πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων (ΠΟΛ 1112 / 25.07.2016)

250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά, είναι το ελάχιστο πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο, για παραβάσεις μη έκδοσης, ή ανακριβούς έκδοσης ή λήψης φορολογικών στοιχείων.

Το πρόστιμο υπολογίζεται με τον ίδιο ως τώρα τρόπο, δηλαδή 50% επί του ΦΠΑ της αποκρυβείσης συναλλαγής, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών (250, 500).

Για συναλλαγές που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ και για επιχειρήσεις με τζίρο κάτω των 10.000 που επέλεξαν να μη υπαχθούν σε ΦΠΑ, δεν διευκρινίζεται στην εγκύκλιο αν θα επιβάλλεται το κατώτερο πρόστιμο.

Εάν εντός πενταετίας διαπράττεται η ίδια παράβαση, το πρόστιμο θα υπολογίζεται στο 100% επί του ΦΠΑ, με ελάχιστο ποσό τα 500 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 1.000 ευρώ για διπλογραφικά.

Για κάθε επόμενη ίδια παράβαση, το πρόστιμο θα υπολογίζεται στο 200% επί του ΦΠΑ με ελάχιστα ποσά 1.000 και 2.000 ευρώ αντίστοιχα.

Στην περίπτωση ταυτόχρονης διαπίστωσης παράβασης μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικού και μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ, θα αφαιρείται από το πρόστιμο της μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης, το αναλογικό πρόστιμο του 50% (για να αποφεύγεται η σώρευση προστίμων).