Νέα «ποινή» καλούνται να εκτίσουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούµενοι επιστήµονες, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να προπληρώσουν τα ασφάλιστρά τους από την 1/1/2017, οπότε και αλλάζει το σύστηµα παρακράτησης των εισφορών.


Tο µεταβατικό σύστηµα που προωθεί σύμφωνα με το «Πρώτο Θέμα» το υπουργείο Εργασίας αναγκάζει τους ελεύθερους επαγγελµατίες να καταβάλουν υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση µε το σύνολο που πρέπει να πληρώσουν ετησίως, οι οποίες δεν θα επιστραφούν, αλλά θα συµψηφιστούν έναντι µελλοντικών υποχρεώσεων. Ο υπολογισµός θα γίνεται µε βάση το εισόδηµα των προηγούµενων ετών, µε αναγωγή σε 12µηνη βάση.

Η οριστική εκκαθάριση των διαφορών που θα προκύπτουν θα κλειδώνει στο τέλος κάθε επόµενου χρόνου. Συγκεκριµένα, για τους πρώτους έξι µήνες του 2017 οι εισφορές θα υπολογιστούν µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα του 2015 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό του 2016. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται και το 2017, µέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση του εισοδήµατος του 2016. Αν, όµως, προκύψουν διαφορές, τα ποσά δεν θα επιστρέφονται αλλά θα συµψηφίζονται.

Για παράδειγµα, ελεύθερος επαγγελµατίας δήλωσε το 2015 καθαρό φορολογητέο εισόδηµα18.000 ευρώ. Το ύψος των εισφορών που καλείται να καταβάλει είναι 18.000χ26,95%=4.851 ευρώ έναντι 4.024 ευρώ που θα πλήρωνε µε το σηµερινό σύστηµα στην κλάση Π4 του ΟΑΕΕ.

Τους πρώτους µήνες του 2017 θα καταβάλει 4.851/12=404 ευρώ/µήνα και θα συνεχίσει να πληρώνει αυτό το ποσό µέχρι να εκκαθαριστεί το εισόδηµά του για το 2016. Το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα του ίδιου επαγγελµατία το 2016 είναι 21.000 ευρώ και θα πρέπει να καταβάλει εισφορές ως εξής: 21.000χ26,95%=5.659 ευρώ για το 2017 έναντι 4.024 µε το παλιό σύστηµα. Αν η εκκαθάριση του 2016 έρθει τον Ιούλιο του 2017, σηµαίνει ότι για το πρώτο 6µηνο έχει πληρώσει έναντι 2.424 ευρώ, άρα θα χρωστάει 3.235 ευρώ. Αυτό το ποσό θα το καταβάλλει σε ισόποσες δόσεις µέχρι τον ∆εκέµβριο, µε αποτέλεσµα η εισφορά του για το δεύτερο 6µηνο να διαµορφωθεί στα 539 ευρώ.