Βουλή Νομοσχέδιο: Απαγόρευση και φροντιστηρίων /


Με νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί σήμερα απαγορεύεται η συστέγαση ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων / ΚΞΓ

alt